داوطلبی

 • اعلان داوطلبی
  اداره خط آهن افغانستان در نظر دارد تا پروژه خریداری تیل پطرول و تیل دیزل مورد نیاز...
 • اعلان داوطلبی
  اداره خط آهن افغانستان از داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی مقید...
 • اعلان داوطلبی
  اداره خط آهن افغانستان از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی...
 • اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد
  اداره مستقل خط آهن افغانستان قصد دارد تا قرارداد طراحی و ساخت و ساز...
 • اعلان داوطلبی
  اداره خط آهن افغانستان، از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه...
بیشتر

اعلان کاریابی

 • ریاست خط آهن آقینه
  برای معلومات بیشتر بالای لینک ذیل کلیک نماید. https://iarcsc.gov.af/fa/%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D8%B7-%D8%A2%D9%87%D9%86-%D8%A2%D9%82%DB%8C%D9%86%D9%87/
 • انجنیر ناظر احداث خط
  عنوان وظیفه : انجنیر ناظر احداث خط وزارت و یا اداره : اداره خط آهن افغانستان موقعیت : فاریاب (آقینه) بخش : ریاست اداره خط آهن آقینه بست : (4) گزارشدهی به : آمر نظارت، حفظ و مراقبت گزارشگيري از : کارمندان تحت اثر کود ...
 • مسئول ایستگاه
  عنوان وظیفه : مسئول ایستگاه وزارت و یا اداره : اداره خط آهن افغانستان موقعیت : ولایت فاریاب (آقینه) بخش : ریاست اداره خط آهن آقینه بست : (4) گزارشدهی به : مسؤل مبادله قطار گزارشگيري از : کارمندات تحت اثر کود ...
 • مسئول مبادله قطار
  عنوان وظیفه : مسئول مبادله قطار وزارت و یا اداره : اداره خط آهن افغانستان موقعیت : ولایت فاریاب(آقینه) بخش : ریاست اداره خط آهن آقینه بست : (4) گزارشدهی به : ریاست اداره خط آهن آقینه گزارشگيري از : کارمندان تحت...
 • آمر بهره برداری
  عنوان وظیفه :آمر بهره برداری وزارت و یا اداره : اداره خط آهن افغانستان موقعیت : هرات بخش : ریاست اداره خط آهن هرات بست : (3) گزارشدهی به : رئیس اداره خط آهن هرات گزارشگيري از : کارمندان تحت اثر کود ...
بیشتر