اعلان مجدد مسئول مبادله قطار

عنوان وظیفه        : مسئول مبادله قطار 

وزارت و یا اداره  : اداره خط آهن افغانستان

موقعیت               : ولایت فاریاب(آقینه)

بخش                : ریاست اداره خط آهن آقینه

بست                  : (4)

گزارشدهی به     : ریاست اداره خط آهن آقینه

 گزارشگيري از    : کارمندان تحت اثر

کود                 :

............................................................................................................................................

هدف وظیفه        :برنامه ریزی و مدیریت امور مربوط به مبادله قطار،  تسلیم گیری واگونها در اسرع وقت، چک و کنترل پلمب واگنها و تسلیم گیری بارنامه ها

............................................................................................................................................

 مسؤلیت های وظیفوی:

 1. تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه بخش مربوطه در مطابقت با پلان عمومی جهت نیل به اهداف اداره.
 2. حصول اطمینان از تطبیق تمام فعالیت های عملیاتی و ایمنی  راه آهن .
 3. رهنمائی و هماهنگی ترافیک راه آهن، و همچنان نظارت از حرکت تمام قطارها،  حفظ  و ثبت فعالیت ها در سیستم های کمپیوتری.
 4.  حصول اطمینان از حرکت قطار با توجه به پلان عملیاتی ، کاری و طبق نیاز.
 5. ترتیب گزارش از صورت (نقض قوانین،مقررات و هر گونه بی نظمی به حرکت قطار) و ارایه آن به مدیر مسئولین  مربوط.
 6. تنظیم عبور و مرور ترین ها برای جلوگیری از تاخیر های غیر ضروری.
 7. ارزیابی اجراآت کارکنان تحت اثر بمنظور ایجاد انگیزه برای بهبود بخشیدن اجراآت و تعین نیازمندیهای آموزشی جهت بالابردن سطح دانش مسلکی و ارتقای ظرفیت.
 8. ارایه گزارش ماهوار، ربعوار و سالانه و حین ضرورت به مقامات ذیصلاح از فعالیت ها و دستاورد های آمریت مربوطه.
 9. برنامه ریزی، انکشاف وانتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینارها و آموزش های جریان کار.
 10. اجرای سایر وظایف که از طرف  آمر و رئیس مربوطه مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود

............................................................................................................................................

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

مقتضیات حد اقل برای احراز این بست در مواد (7 و34 ) قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است.

 •  درجه تحصیل
  • داشتن حد اقل سند تحصیلی  لیسانس  دریکی از رشته های: خط آهن، ساختمان های ترانسپورتی و سیول به درجه تحصیلی بالاتر ارجحیت داده میشود.    
 • تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه)
  • داشتن حداقل یک سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه    
 • مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره )
  •  مهارت های لازم در ارتباط به اموراستیشن خط آهن ، اداره ، مدیریت و ارتباطات.
  • آشنائی با پروگرام های کمپیوتر مرتبط به وظیفه.
  • تسلط به یکی از  زبان های رسمی کشور (دری یا پشتو) و آشنایی به  زبان انگلیسی.

رهنمود تسلیم دهی درخواست:

اشخاص واجد شرایط می توانند فورمه های مخصوص درخواستی را از لینک ذیل یا از دفتر ولایتی فاریاب  اداره خط آهن افغانستان  اخذ نماید و بعد از خانه پری به آدرس اداره: آدرس : ولسوالی اندخوی بندر آقینه استیشن خط آهن  ریاست اصلاحات اداری ولایت فاریاب کوچه حلال احمر  تسلیم و یا به  ایمیل آدرس aqina.ara.recruitment@gmail.com بفرستید.

قابل توجه متقاضیان بست های تخنکی اعلان شده اداره خط آهن افغانستان!

نوت:

در مطابقت با طرزالعمل استخدام بست های رقابتی برای هر کاندید 10 سوال مطرح شده که از آن جمله 6 سوال کاملاٌ تخنیکی بوده  که بر طبق لایحه وظایف مربوطه ترتیب یافته و عمدتاٌ در مورد خط آهن می باشد.

کاندیدان واجد شرایط از محتویات اعلان شده بست در لایحه وظایف و همچنان از منابع معتبر در مورد خط آهن میتوانند استفاده