خبرونه

داوطلبۍ يا مزايده

نور

دکارموندنې اعلان

 • مسئول سوزنها وقیچی ها
  عنوان وظیفه : مسئول سوزنها وقیچی ها وزارت و یا اداره : اداره خط آهن افغانستان موقعیت : ولایت هرا ت بخش : آمریت اداره خط آهن قطعه سوم خواف - هرات بست : (5) تعداد بست : 1 گزارشدهی به : انجنیر حفظ و مراقبت خط و...
 • معاون انجنیر برق لوکوموتیف
  عنوان وظیفه : معاون انجنیر برق لوکوموتیف وزارت و یا اداره : اداره خط آهن افغانستان موقعیت : ولایت هرا ت بخش : آمریت اداره خط آهن قطعه سوم خواف - هرات بست : (5) گزارشدهی به : انجنیر ح و م تجهیزات تخنیکی و...
 • معاون انجنیر سیگنالینگ
  عنوان وظیفه : معاون انجنیر سیگنالینگ وزارت/ اداره:اداره خط آهن افغانستان موقعیت:ولایت هرات(قطعه سوم خواف-هرات) بخش : ریاست اداره خط آهن هرات بست: (5) گزارشدهی به:به مسئول مربوط گزارشگیری از: کود بست : ) ...
 • معاون انجنیر ارتباطات
  عنوان وظیفه : معاون انجنیر ارتباطات وزارت و یا اداره : اداره خط آهن افغانستان موقعیت : هرات بخش : آمریت اداره خط آهن قطعه سوم خواف - هرات بست : (5) گزارشدهی به : انجنیر ح م تجهیزات تخنیکی و ارتباطی گزارشگيري از : کارمندان...
 • مسئول مبادله قطار
  عنوان وظیفه: مسئول مبادله قطار بست: ۴ وزارت یا اداره: اداره خط آهن افغانستان بخش...
نور