اعلان مجدد آمر پلان و پالیسی

Sayed Zaher Mo…
شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ - ۱۳:۲۵
اداره خط آهن

Publish Date

Closing Date

Sorry...This form is closed to new submissions.

لایحه وظایف پست ­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

 

عنوان وظیفه:

آمر پلان و پالیسی

بست:

3

وزارت یا اداره:

اداره خط آهن افغانستان

بخش مربوطه:

ریاست پالیسی و پلان

موقعیت پست:

کابل

تعداد پست:

1

گزارشده به:

رئیس پالیسی وپلان

گزارش­گیر از:

کارکنان تحت اثر (مطابق ساختار تشکیلاتی)

کد:

95-90-04-015

تاریخ بازنگری:

29/5/1398

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

هدف وظیفه: طرح وترتیب پلان های انکشافی وپالیسی های اداره درمطابقت به اهداف استراتیژیک اداره.
...............................................................................................................................................................................................................

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 1. ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه آمریت مربوطه در مطابقت با پلان عمومی ریاست، بمنظور رسیدن به اهداف تعیین شده اداره؛
 2. ای تحلیل و بررسی پلانهای سالانه وانکشافی با درنظرداشت معلومات، ارقام و شاخص های پلانی جمع آوری شده به سطح مرکز و ولایات بر اساس پلان استراتیژیک جهت رسیدن به اهداف اداره.
 3. تامین ارتباطات لازم  وايجاد هماهنگی ميان ادارات ذيربط جهت تشخیص برنامه های زیربنائی اولویت آنها وپیش بینی بودجه لازم به اساس برنامه های استراتیژیک اداره.
 4. ترتیب و توسعه پالیسی های مربوط به اداره جهت عرضه خدمات بهتر در کشور.
 5. حصول اطمینان ازجمع آوری معلومات دقیق، توحید وانسجام پلانهای کاری جهت ارائه احصائیه های  دقیق.
 6. تشخیص و پیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اساس پلان کاری آمریت مربوطه و همآهنگی با تمام بخش ها در ارتباط به تخصیص و بودجه منظور شده.
 7. تحلیل و ارزیابی نتایج تحقق پالیسی ها و ارائه اقدامات اصلاحی در صورت بروز مشکلات ناشی از تطبیق آن.
 8. جمع آوری معلومات پیرامون چگونگی تطبیق پالیسی ها درامورتخنیکی، اجتماعی و اقتصادی پروژه های خط آهن.
 9. تحقیق و مطالعه دقیق پالیسی های اداره به منظور همکاری در راستای تعدیل وانکشاف پالیسی های اداره.
 10. نظارت وکنترول ازتطبیق پلان وپروگرام های اداره درراستای بلند بردن سطح پلان گزاری وپالیسی سازی.
 11. انکشاف و انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینار ها و آموزش های جریان کار؛
 12. تنظیم اداره و مدیریت کارکنان تحت اثر؛
 13. ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های آمریت مربوطه جهت تحقق اهداف؛
 14. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت/ اداره مربوطه سپرده میشود.
  ..............................................................................................................................................................................

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حداقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس در یکی از رشته های اقتصاد، حقوق، علوم سیاسی، جامعه شناسی، حکومتداری، اداره عامه ، اداره تجارت، پالیسی عامه، پالیسی اداره عامه ، مدیریت عمومی، مطالعات توسعوی ویا سایر رشته های مرتبط و به درجه  تحصیلی بالاتر ارجحیت داده میشود.
 2. تجربه کاری داشتن حد اقل دو سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه.
 3. تسلط به یکی از لسان های رسمی( پشتو یا دری) و آشنایی با لسان انگلیسی.
 4. مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.
  ............................................................................................................................................................................................................................................................................

رهنمود تسلیم دهی درخواست:

اشخاص واجد شرایط می توانند فورم مخصوص درخواستی را از لینک ذیل یا از ریاست منابع بشری اداره خط آهن افغانستان  اخذ نماید و بعد از خانه پری به دفتر منابع بشری، اداره خط آهن افغانستان واقع سرک کابل-جلال آباد، مقابل مرکز تعلیمی اردوی ملی، کابل، افغانستان تسلیم و یا به  ایمیل آدرس  hr.ara.recruitment@gmail.com بفرستید.

نوت: لطفاً عنوان  بست مورد نظر را در عنوان یا subject ایمیل تحریر بدارید، در غیر آن درخواست شما مسترد خواهد شد.

Documents

برای دانلود فورم اینجا کلیک کنید