اعلان مجدد داوطلبی!

Sayed Zaher Mo…
ARA

Publish Date

Closing Date

Location کابل_ افغانستان

فورم شماره: P_01                      

عنوان پروژه: اعمار پلت فورم تخلیه و بارگیری در جوار هنگر موجوده ایستگاه خط آهن روزنک ؛

اداره خط آهن افغانستان از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی مجدد "پروژه اعمار پلت فورم تخلیه و بارگیری در جوار هنگر موجوده ایستگاه خط آهن روزنک" دارای نمبر تشخیصیه ARA/1400/ NCB/W-002 می‌باشد، اشتراک نموده و آفرهای سربسته خویش را مطابق شرایط شرطنامه، طبق قانون و طرزالعمل تدارکات ج.ا.ا بعد از نشر اعلان الی (21) روز تقویمی ارائه نمایند. 

وصول شرطنامه از آدرس:

اداره خط آهن افغانستان، واقع سرک پل چرخی مقابل مرکز تعلیمی اردوی ملی، کابل افغانستان، تعمیر جدید منزل اول اطاق شماره 33 از ساعت 8:30 صبح الی 4 بعد از ظهر ذریعه فلش میموری به‌دست آورده و تسلیمی آفرها الی روز پنج شنبه تاریخ 26 حمل 1400 ساعت 10:00 قبل از ظهر که آخرین میعاد ضرب الاجل تسلیمی آفرها می‌باشد صورت می‌گیرد. آفرهای دیر رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی‌باشد.

تضمین آفر مبلغ  (225,000) دو صدو بیست و پنج هزار افغانی به شکل تضمین بانکی بوده و شرایط اهلیت مطابق مندرجات صفحه معلومات داوطلبی می‌باشد.

زمان آفرگشائی: تاریخ 26/01/1400 ساعت 10:00 قبل از ظهر، منزل اول اطاق شماره 30.

قابل ذکر است که پروژه مذکور از طریق ویب سایت اداره تدارکات ملی و ویب سایت اداره خط آهن افغانستان نیز به اعلان سپرده می‌شود.

داوطلبان مکلف است تا فورم مالکیت ذینفع و بل احجام کاری پروژه را به صورت کامپیوتری خانه پری، مهر و اسکاشتیب شفاف نمایند.

آدرس: سرک پل­چرخی مقابل مرکز تعلیمی اردوی ملی، کابل- افغانستان.

شماره تماس: 0202320943 & 0773005100

ایمیل آدرس: procurement@ara.gov.af & b.ibrahimi815@gmail.com

نوت: داوطلبان می توانند حد اقل 30 دقیقه قبل از زمان آفرگشایی در اداره تشریف بیاورند.

داوطلبی های بیشتر

یکشنبه ۱۴۰۰/۲/۵ - ۱۵:۵۳ کابل_ افغانستان
Background image

اعلان داوطلبی

عنوان پروژه: تمدید شبکه برق و نصب یک پایه ترانسفارمر (6~20)  کیلو ولت در استیشن اندخوی ؛

اداره خط آهن افغانستان از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا در پروسه داوطلبی مجدد " تمد . . .

چهارشنبه ۱۴۰۰/۲/۱ - ۱۲:۳ کابل_ افغانستان
Background image

اعلان داوطلبی!

عنوان پروژه: : پرزه جات مورد ضرورت وسایط نقلیه اداره خط آهن افغانستان برای سال مالی 1400؛

اداره خط آهن افغانستان از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا در پروسه داوطلبی" : پرزه . . .

پنجشنبه ۱۴۰۰/۱/۱۹ - ۹:۴۴ کابل_ افغانستان
Background image

اعلان داوطلبی!

فورم شماره: P_01                                  

عنوان پروژه: : تهیه و تدارک دو نوع تیل (پطرول و دیزل) مورد ضرورت سال مالی 1400 اداره خط آهن افغانستان؛

اداره خط آهن افغانستان از . . .

Back to tenders