اعلان مجدد کارشناس انسجام امور بین المللی

Sayed Zaher Mo…
شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ - ۱۳:۱۸
اداره خط آهن

Publish Date

Closing Date

Location

کابل افغانستان

Sorry...This form is closed to new submissions.

لایحه وظایف پست ­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

 

عنوان وظیفه:

کارشناس انسجام امور بین المللی

بست:

3

وزارت یا اداره:

اداره خط آهن افغانستان

بخش مربوطه:

ریاست پالیسی و پلان

موقعیت پست:

کابل

تعداد پست:

1

گزارشده به:

رئیس پالیسی وپلان

گزارش­گیر از:

ندارد

کد:

95-90-04-019

تاریخ بازنگری:

29/5/1398

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

هدف وظیفه: همکاری و ارایه نظریات جهت طرح و تدوین موافقت نامه های همکاری و نظارت از تطبیق معاهدات و قراردادهای امضا شده با سازمان های ملی وبین المللی.
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 1. ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه آمریت مربوطه در مطابقت با پلان عمومی ریاست، بمنظور رسیدن به اهداف تعیین شده اداره؛
 2. نظارت ازتطبیق موافقتنامه های منطقوی، دوجانبه و چند جانبه ترانزیتی بااستفاده از خط آهن به منظور تامین شفافیت بهتر.
 3. طرح رهنمود ها، طرزالعمل ها و مقرره ها به منظورایجاد سهولت در تطبیق قراردادها وتفاهم نامه ها همکاری با سازمان های ملی وبین المللی.
 4. مشروعیت بخشیدن جنبه حقوقی و قانونی به تعهدات کنوانسیون های بین المللی و موافقتنامه های منطقوی که توسط دولت افغانستان امضا شده، جهت تهیه چهارچوب قانونی برای تسهیلات در عرصه ترانزیت با استفاده خط آهن.
 5. پیگیری و نظارت از تطبیق معاهدات ، مصوبات کنفرانس ها، جلسات بین المللی در ارتباط خط آهن.
 6. مطالعه و بدسترس قراردادن مراسلات اسناد و نشریه های سازمان همکار خط آهن با شعبات مربوطه.
 7. ارایه پیشنهادات در خصوص تعدیلات در پالیسی ها، قوانین و مقررات خط آهن افغانستان به منظور هماهنک ساختن قوانین ومقررات ملی با معیاهای بین المللی.
 8. همکاری در تدوین، ترتیب و تنظیم اسناد عقد قراردادها تفاهم نامه ها خط آهن با سازمان ها و کشورهای ذیعلاقه.
 9. مطالعه و تحلیل تفاهم نامه های اداراه خط آهن با کشورهای ذیعلاقه به منظور عقد قرار دادهای همکاری دوجانبه و چند جانبه.
 10.  انکشاف و انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینار ها و آموزش های جریان کار؛
 11. ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های آمریت مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری وزارت/اداره؛
 12. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت/ اداره مربوطه سپرده میشود.
  ...................................................................................................................................................................

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حداقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس در یکی از رشته های: حقوق، علوم سیاسی، روابط بین المللی، دیپلوماسی، حقوق بین المللی ویا سایر رشته های مرتبط و به درجه  تحصیلی بالاتر ارجحیت داده میشود.
 2. تجربه کاری داشتن حد اقل دو سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه.
 3. تسلط به یکی از لسان های رسمی( پشتو یا دری) و آشنایی با لسان انگلیسی.
 4. مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.
  ...............................................................................................................................................................................................................................................................................

رهنمود تسلیم دهی درخواست:

اشخاص واجد شرایط می توانند فورم مخصوص درخواستی را از لینک ذیل یا از ریاست منابع بشری اداره خط آهن افغانستان  اخذ نماید و بعد از خانه پری به دفتر منابع بشری، اداره خط آهن افغانستان واقع سرک کابل-جلال آباد، مقابل مرکز تعلیمی اردوی ملی، کابل، افغانستان تسلیم و یا به  ایمیل آدرس  hr.ara.recruitment@gmail.com بفرستید.

نوت: لطفاً عنوان  بست مورد نظر را در عنوان یا subject ایمیل تحریر بدارید، در غیر آن درخواست شما مسترد خواهد شد.

Documents

برای دانلود فورم اینجا کلیک کیند