خانه سامان

Sayed Zaher Mo…
یکشنبه ۱۳۹۸/۹/۱۰ - ۱۴:۰
اداره خط آهن

Publish Date

Closing Date

Location

کابل-افغانستان

Sorry...This form is closed to new submissions.

 

لایحه وظایف پست­ های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

 

عنوان وظیفه:

خانه سامان

بست:

۷

وزارت یا اداره:

اداره خط آهن افغانستان

موقعیت پست:

کابل دفتر مرکزی اداره خط آهن افغانستان

تعداد بست:

۱

گزارشده به:

معاونیت تخنیکی

گزارش­گیر از:

ندارد

تاریخ بازنگری:

23/08/1397

     

....................................................................................................................................................

هدف وظیفه: تامین خدمات جاری به معاونیت تخنیکی  و کسب دانش و مهارت بیشتر در زمینه اجراات وظیفوی.

....................................................................................................................................................

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

  1. عرضه خدمات جاری اعم از صفایی ساحه تفویض شده، چای، آب، انتقال و جابه جایی اثاثیه و انتقال اسناد از معاونیت به کارمند/ دفتر دیگر.
  2. اطلاع دهدی از ضرورت وسایل صفایی.
  3. نگهداری وسایل صفاکاری و تجهیزات دفتری.
  4. اطمینان دهی از عرضه خدمات جاری به مدیر اجرائیه معاونیت تخنیکی .
  5. حضور و سهم فعال در کارهای دیگری که مرتبط به وظیفه اش باشد و از مدیر اجرائیه معاونیت تخنیکی تقاضا گردد و یا خود ضرورت اجرای آن را درک کرده باشد البته با مشوره مدیر اجرائیه معاونیت تخنیکی

...........................................................................................................................................................

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

مقتضیات حداقل برای این بست، در ماده (۷)، (۸) قانون کارکنان خدمات ملکی، ذکر گردیده است.

  1. حداقل یک سال تجربه مرتبط به وظیفه.
  2. تسلط حداقل بر یکی از زبان های رسمی کشور.

     ...........................................................................................................................................................

رهنمود تسلیم دهی درخواست:

اشخاص واجد شرایط می توانند فورم مخصوص درخواستی را از لینک ذیل یا از ریاست منابع بشری اداره خط آهن افغانستان اخذ نماید و بعد از خانه پری به دفتر منابع بشری، اداره خط آهن افغانستان واقع سرک کابل-جلال آباد، مقابل مرکز تعلیمی اردوی ملی، کابل، افغانستان تسلیم و یا به ایمیل آدرس  hr.ara.recruitment@gmail.com بفرستید.

نوت: لطفاً عنوان بست مورد نظر را در عنوان یا subject ایمیل تحریر بدارید، در غیر آن درخواست شما مسترد خواهد شد.

Documents

برای دانلود فورم اینجا کلیک کنید