زندگی نامه محمد یما شمس، رییس عمومی اداره مستقل خط آهن افغانستان

رئیس اداره خط آهن افغانستان


محترم محمدیما شمس در سال ۱۹۸۰ میلادی در یک خانوادۀ روشنفکر و متدین در شهر کابل به دنیا آمد. وی مکتب را در پاکستان تکمیل نموده، دیپلوم علوم کامپیوتر را از ساینس کالج در سال ۲۰۰۲ و از پوهنتون بلوچستان در سال ۲۰۰۵ لیسانس علوم سیاسیش را بدست آورده است.

درماه مارچ ۲۰۰۷ وی با راهیابی به بورسیه دوره ماستری کشور هندوستان از طریق وزارت تحصیلات عالی افغانستان، سند ماستری خود را در بخش اداره تجارت (MBA) از مؤسسه تحصیلات اداره بین الملل در دهلی‌نو بدست آورد.

آقای شمس از سال ۲۰۰۴ بارها برای کمک به بازسازی کشور، به افغانستان سفر کرده و مشورت‌هایی را به وزارت شهر سازی و مسکن و مقامات ولایت کندهار، برای توسعه برنامه‌ریزی استراتژیک ملی افغانستان (ANDS) ) ارائه نموده است. ایشان برای نخستین بار مرکز زنان را در بخش آموزش های تکنالوژی معلوماتی در ولایت کندهار به کمک مالی  نهادهای کمک کننده تاسیس نموده است.

وی در سال ۲۰۰۵ به کابل برگشت و درریاست دفتر وزارت شهرسازی و مسکن آغاز به کار نمود و نقش مهمی در ایجاد ظرفیت در آن وزارت ایفا نمود. هم‌چنان، مسوولیت برنامه‌ریزی و مدیریت پروژه‌ها را بر عهده داشت و به حیث نماینده وزارت در کمیسیون عالی DDR به عنوان منشی کمیسیون تحت رهبری مقام عالی ریاست جمهوری افغانستان، انجام وظیفه نموده است.

آقای شمس در ماه سپتمبر ۲۰۰۵ به عنوان مسوول دفتر و مسول امور پارلمانی وزیر فوایدعامه تقرر حاصل نمود. همین‌طور به‌حیث نماینده وزارت در هماهنگی با وزارتخانه‌ها و نهادهای ملی و بین المللی برای جذب سرمایه برای زیرساخت های حمل و نقل و هماهنگی امور دونر‌ها ایفای وظیفه نموده است.

در سال ۲۰۰۷ آقای شمس مجدداً به عنوان مشاور ارشد امور مالی و اداری وزارت فواید عامه آغاز به کار نمود که در بخش‌های تخنیکی، حقوقی، تحلیل های اقتصادی و مالی، ارتقای ظرفیت، ایجاد میکانیزم تطبیق تدارکات و رهبریت مشاورین داخلی و خارجی نقش ارزنده داشته است.

وی در سال ۲۰۰۸ از طریق کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی بحیث مسوول واحد تطبیق اصلاحات ( RIMU) به وزارت فواید عامه پیوست که در نتیجه فعالیت‌های موثر، در بخش ارتقای ظرفیت، سیستم سازی، اصلاحات، سازمان سازی و هماهنگی امور مالی و تخنیکی با دونرها در وزارت فواید عامه توانست در بخش های مختلف از جمله طرح و تنظیم تشکیلات وزارت، ایجاد ریاست منابع بشری، منظوری تشکیلات ریاست خط آهن، تطبیق ریفورم سازی از پی ای ای به سیستم جدید رتب نقش اساسی داشته است.

در سال ۲۰۱۰ آقای شمس به عنوان رییس اداره ارتقای ظرفیت وزارت فواید عامه تقرر حاصل نمود که در نتیجه تلاش و زحمات ایشان، طرح و تشکیل ادراه خط آهن افغانستان در چارچوب وزارت فواید عامه، ایجاد لابراتوار‌های ملی در مشوره با مشاور ارشد مقام عالی ریاست جمهوری، طرح و تشکیل ریاست عمومی حق العبور جهت بلند بردن عواید و موثریت مصارف، احیای مجدد قوای کار و فعالیت آن در همکاری با دونرها به‌خصوص قوای ناتو و ایساف و رهبری این بخش، نهایی سازی مقرره ها و طرزالعمل ها، اجراات در بخش انجنیری، ظرفیت سازی و دیگر موارد از جمله فعالیت ها و اجراات عمده وی بشمار می‌آیند.

بخاطر دستاوردهای شایان آقای شمس، وی در سال ۲۰۱۲ در بست مافوق رتبه بحیث رییس اداره خط آهن افغانستان در چوکات وزارت فواید عامه تقرر حاصل نمود که در نتیجه تلاش و زحمات در بخش خط آهن گام های عملی به هدف اتصال منطقه از جمله اخذ منظوری اداره از شورای عالی اقتصادی افغانستان، تشکیلات، پلان انکشافی ۲۵ ساله، قانون، مقررات و طرز العمل‌ها، انجام بیش از ۳۲۰۰ کیلومتر مطالعات امکان سنجی، سروی و دیزاین مطابق پلان انکشافی، افزایش عواید، بدست اوردن عضویت سازمان‌های خط آهن UIC ، OSJD ، ASEAN ، CoTIF، تطبیق پروژه های خط آهن حیرتان، مزارشریف، تورغندی و اقینه، مدیریت از تمام امور خط آهن در هماهنگی با کشور های آسیای میانه و سایر کشورها، ایجاد روابط حسنه با کشورهای منطقه و فرامنطقه، فعال نمودن دفاتر ولایتی اداره خط آهن از جمله اقدامات ارزنده است که این امورات باعث تقویت روابط  تجارتی، ترانزیتی و اقتصادی افغانستان با سایر کشور ها گردیده است.

محترم یما شمس در سال ۲۰۱۶ در بست خارج رتبه بحیث ریس عمومی اداره مستقل خط آهن آفغانستان تقرر حاصل نمود، همچنان در سال ۲۰۱۹ درکنار مسوولیت های خویش، سرپرستی اداره ملی سرک ها را به عهده داشت.

طی سال های گذشته اقای شمس منحیث مسوول درجه یک اداره سفر های کاری به کشور های مختلف انجام داده که در نتیجه آن موافقتنامه های مختلف با کشور های اسیای میانه و سایر کشور ها به هدف اتصال منطقه و تقویت روابط تجارتی و ترانزیتی به امضا رسانیده است که  برای  صد ها تن از افغانان در کشور های مختلف زمینه تحصیلات عالی  تخنیکی فراهم گردید است.

آقای شمس به نمایندگی از سکتور ترانسپورت و حکومت افغانستان در بیشترین برنامه ها و کنفرانس های مختلف ملی و بین المللی به هدف تقویت سکتور ترانسپورت، حکومتداری خوب، رهبریت، شریک ساختن و استفاده از  تجارب و اتصال منطقوی اشتراک نموده است.

همچنان وی به هدف اشتراک در سیمنارها و برنامه های مختلف آموزشی تخصصی به کشور های امریکا، جاپان، فرانسه، سنگاپور، چین، بروکسل، هندوستان و دیگر کشور ها سفرهای رسمی داشته است.

طی سالهای گذشته در نتیجه تلاش و زحمات شان در کنار بدست اوردن دو تقدیر نامه درجه اول مقام عالی ریاست جمهوری، به دها تقدیر نامه از سوی ادارات و سازمان های مختلف، به‌تاریخ ۱۱/۷/۱۳۹۶ توانست مدال عالی دولتی میر مسجدی خان را از سوی جلالتماب ریس جمهوری اسلامی افغانستان نیز بدست بیاورد.

محترم یما شمس، رییس عمومی اداره مستقل خط آهن افغانستان بتاریخ ۹/۱۱/۱۳۹۸ برعلاوه ریاست اداره مستقل خط آهن افغانستان بحیث سرپرست وزارت ترانسپورت نیز تقرر حاصل نمود.