فوکل پاینت آمریت مالی و حسابی اداره خط آهن (ریاست مالی و حسابی وزارت مالیه)

Sayed Zaher Mo…
دوشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۵ - ۱۱:۲۱
اداره خط آهن افغانستان

Publish Date

Closing Date

Location

کابل- افغانستان

Sorry...This form is closed to new submissions.

هدف وظیفه: تسلیم دهی تمام اسناد امور مالی و حسابی، عوایدی و اداری به وزارت مالیه، بانک مرکزی، ریاست عمومی عواید و سایر ادارات عندالضرورت، پیگری و تعقیب بموقع اسناد جهت حصول اطمنان و تسریع امور کاری اداره.

............................................................................................................................................

مسئولیت های وظیفوی فوکل  پاینت آمریت مالی و حسابی اداره خط آهن افغانستان در وزارت مالیه، بانک مرکزی و کابل بانک:

 1. تسلیم و تعقیب نمودن ب3،ب10 و ب 20 ( پلان مالی) بودجه عادی و انکشافی اداره  در ریاست های مربوطه وزارت مالیه.
 2. تسلیم و تعقیب نمودن تعدیلات، تخصیصات (PO) عادی و انکشافی اداره خط آهن در مربوطات وزارت مالیه.
 3. تسلیم و تعقیب نمودن حواله جات م 16 عادی و انکشافی در مربوطات ریاست عمومی خزاین وزارت مالیه.
 4. پیگری اسناد ارسالی به وزارت مالیه، اخذ موافقه وزارت مالیه در موارد که به آن نیاز باشد و تعقیب سایر اسناد مالی در آن وزارت.
 5. تعقیب چک معاشاتی و مصارفاتی بودجه عادی و انکشافی در مربوطات ریاست های عمومی خزاین وزارت مالیه.
 6. حصول اطمنان از انتقال چک های معاشاتی و مصارفاتی عادی و انکشافی توسط وزارت مالیه به د افغانستان بانک و از طریق آن به بانک های مربوطه.
 7. اخذ سویف مسج های مبالغ انتقالی به بانک های خارجی از بانک مرکزی و آویز های بانکی از بانک های خصوصی و دولتی مربوطه.
 8. اخذ راپور روزانه، هفته وار و ماهانه عواید تحصیل شده در حساب اداره خط آهن افغانستان از طریق بانک مرکزی و تسلیم نمودن آن به بخش عواید اداره.
 9. تسلیم نمودن راپور هفته وار و ماهوار عواید برویت م27 و م29 به ریاست عمومی خزاین و ریاست عمومی عواید وزارت مالیه.
 10.  همکار در تطبیقات عواید تحصیل شده اداره با بخش مربوطه وزارت مالیه در هماهنگی با مسئول عواید اداره.
 11.  اجرای سایر وظایف قانونی که توسط مقامات اداره و آمر مربوطه سپرده میشود.
 12.  
 • شخص اجرا کننده مکلف به انجام وظایف مندرج و مسئول به پاسخ دهی از اجراآت خویش میباشد.

گزارش دهی به: ریاست مالی و حسابی.

............................................................................................................................................

شرایط استخدام:

 1. داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس در یکی از رشته های: اقتصاد، اداره و تجارت، مدیریت مالی و حسابی و امور مالی و بانکی، حقوق و علوم سیاسی، تجارت بین الملل، اداره عامه، اداره و مدیریت، مدیریت تجارت، مدیریت مالی و به درجه بالاتر ارجحیت داده میشود.
 2. داشتن تجربه کاری حد اقل یک سال مرتبط و مشابه در امور مالی و سایر موارد مندرج اهداف و مسئولیت های این بست.
 3. تسلط به یکی از زبان های رسمی (دری، پشتو) و آشنایی (تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی.
 4. مهارت های کمپیوتری در برنامه های مربتط به وظیفه.

............................................................................................................................................

رهنمود تسلیم دهی درخواست:

اشخاص واجد شرایط می توانند که سی وی و اسناد خویش را به دفتر منابع بشری، اداره خط آهن افغانستان واقع سرک کابل-جلال آباد، مقابل مرکز تعلیمی اردوی ملی، کابل، افغانستان تسلیم و یا به  ایمیل آدرس  hr.ara.recruitment@gmail.com بفرستند.

نوت: لطفاً عنوان  بست مورد نظر را در عنوان یا subject ایمیل تحریر بدارید، در غیر آن درخواست شما مسترد خواهد شد.