متخصص تخنیکی پروژه فاز اول قطعه چهارم خط آهن خواف-هرات

Kalimullah Sah…
یکشنبه ۱۴۰۲/۶/۵ - ۱۴:۳۱
خواف-هرات

Publish Date

Closing Date

Location

کابل/هرات-افغانستان

 

لایحه وظایف پست‌

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

 

 

عنوان وظیفه:

متخصص تخنیکی پروژه فاز اول قطعه چهارم خط آهن خواف-هرات

 

بست:

NTA ، C1

 

وزارت یا اداره:

اداره خط آهن افغانستان

 

بخش مربوط:

ریاست ساختمان زیربناها

 

موقعیت بست:

کابل/هرات

 

تعداد پست:

1

 

گزارشده به:

آمر نظارت پروژه ها و رئیس ساختمان زیربناها

 

گزارش­گیر از:

 

 

       

هدف وظیفه:  کنترول، نظارت و مراقبت از تطبیق پروژه های ساختمانی مطابق مشخصات تخنیکی و شرایط قرارداد، مدیریت و جلوگیری از مصارف و زمان اضافی در پروژه ها، هماهنگی و ایجاد ارتباطات موثر با تیم های ساحوی جهت پیشبرد بهتر امور پروژه.

صلاحیت‌ها و مسئولیت‌های وظیفوی:

وظایف تخصصی:

 1. تهیه پلان کاری خویش در مطابقت با نیازمندی پروژه ها؛
 2. مدیریت،کنترول و نظارت از تیم مراقبت کننده به منظور تطبیق پروژه های ساختمانی خط آهن در مطابقت با نقشه ها، نورم ها، ستندرد ها، مشخصات تخنیکی و شرایط قرارداد؛
 3. مدیریت و تطبیق پروژه با در نظرداشت امکانات بودجوی،معیاد زمانی، مشخصات تخنیکی و شرایط قرارداد پروژه و حصول اطمینان از جلوگیری مصارف و زمان اضافی در پروژه های خط آهن؛
 4. مراقبت و نظارت به شکل یومیه از تطبیق پروژه ها در مطابقت با پلان کار و شرایط قرارداد؛
 5. حصول اطمینان از تطبیق پروژه طبق نورم ها و ستندرد ها به اساس نتایج تست های انجام شده لابراتواری در پروژه؛
 6. توحید گزارشات یومیه تیم های ساحوی ، ارزیابی و بررسی گزارشات در مطابقت با پلان کاری و بل احجام پروژه ؛
 7. تهیه و ترتیب پلان کار پروژه های ساختمانی خط آهن در مطابقت با میعاد زمانی پروژه های تحت کار؛
 8. بررسی مشکلات ساحوی پروژه و ارایه راهکار های مناسب جهت حل مشکلات پروژه؛
 9. اجرای سایر وظایف بر حسب هدایات آمرین ذیصالح مطابق به قوانین ،مقررات واهداف اداره.

وظایف مدیریتی:

 1. تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی  به منظور رسیدن به اهداف تعین شده پروژه؛
 2. حصول اطمینان از کمیت و کیفیت امور پروژه ها در مطابقت با شرایط قرارداد پروژه ها؛
 3. تهیه و ارایه راپورهای(گزارش) روزانه، هفته وار، ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از پیشرفت فزیکی و مالی پروژه؛
 4. ترتیب و تطبیق برنامه های ارتقای ظرفیت در بخش مدیریت پروژه برای کارمندان اداره در صورت نیاز.

وظایف هماهنگی:

 1. ایجاد هماهنگی و همکاری لازم با تیم مراقبت کننده، شرکت قراردادی،قدمه ولایتی و مدیر پروژه در جریان تطبیق پروژه؛
 1. ایجاد ارتباطات موثر و کارا با شرکت قراردادی، تیم مراقبت کننده پروژه جهت انسجام بهتر امور.

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

رشته تحصیلی: داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس در یکی از رشته های: انجنیری خط آهن، انجنیری ساختمان های ترانسپوتی، انجنیری سیول، و به درجات بالاتر در رشته های فوق الذکر ترجیح داده میشود.

تجربه کاری: تجربه کاری مرتبط به وظیفه حد اقل شش سال برای دارندگان سند تحصیلی لیسانس و پنج سال برای ماستر(با ارایه اسناد مبنی بر انجام کار مرتبط به وظیفه در پروژه های برزگ زیربنائی)؛

مهارت­‌های لازم :

 • تسلط به یکی از زبان‌های رسمی (پشتو یا دری)؛
 • تسلط به زبان انگلیسی ( تحریر و تکلم )؛
 • مهارت‌های کمپوتری دربرنامه‌های مرتبط به وظیفه؛
 • داشتن توانایی اداره، مدیریت، پلانگذاری وسازماندهی؛
 • آشنایی با مقررات و لوایح مربوط به فیدیک(FIDIC) با ارایه اسناد لازم؛
 • توانایی خواندن و تفسیر اسناد و نقشه های تخنیکی؛
 • آشنایی با نرم افزار های مدیریت پروژه؛

رهنمود تسلیم دهی درخواست:

از تمام کاندیدان محترم تقاضا می‏گردد تا کاپی‌های خلص سوانح (cv)، سند تحصیلی تائید شده وزارت محترم تحصیلات عالی، سند تجربه کاری، قرارداد و تذکره خویش را در فارمت پی دی اف به ایمیل‌ آدرس‌ ذیل hr.recruitment@ara.gov.af ارسال نمایند و ھمچنان از تمام کاندیدان محترم تقاضا می‏گردد تا عنوان بست را در درخواست خویش ذکر نمایند.