مدیر تخلیه  و بارگیری 

Sayed Zaher Mo…
سه‌شنبه ۱۳۹۸/۹/۱۲ - ۱۶:۵
اداره خط آهن

Publish Date

Closing Date

Location

ایستگاه حیرتان- بلخ- افغانستان

Sorry...This form is closed to new submissions.

لایحه وظایف پست ­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان بست:

 

عنوان وظیفه:  

  مدیر تخلیه  و بارگیری 

وزارت و یا اداره:

 اداره خط آهن افغانستان

موقعیت:

  ایستگاه حیرتان

بخش:

ریاست اداره خط آهن بلخ

بست:

۵

تعداد بست:

۱

گزارشدهی به:     

مسؤل ایستگاه حیرتان

گزارشگيري از:   

ندارد

کود:                  

 

تاریخ بازنگری:

۳۰/۸/۱۳۹۸

...........................................................................................................................................................

هدف وظیفه : برنامه ریزی و مدیریت امور مربوط به تخلیه و بارگیری در ایستگاه  خط آهن مربوطه و بهره برداری مؤثر.

...........................................................................................................................................................

 وظایف تخصصی:

 1. سهمگیری فعال درامورتخلیه وبارگیری قطارهای خط آهن .
 2. کنترول ونظارت ازجریان کارتخلیه وبارگیری به صورت دقیق وتسریع روند کارتخلیه وبارگیری.
 3. نظارت و وارسی از اموال و اجناس مشتری و واگونها روزمره و حصول اطمینان از صحت بودن امور مربوطه.
 4. نظارت دوامدار از پروسه  تخلیه  وبارگیری اموال و اجناس مشتری و واگونها.
 5. گزارش دهی و حسابدهی از اموال و اجناس تحویل گرفته شده واگونها به مسئولین مربوط.

وظایف مدیریتی:

 1. تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه بخش مربوطه در مطابقت با پلان عمومی جهت رسیدن به اهداف اداره.   
 2. ارایه گزارش ماهوار، ربعوار و سالانه و حین ضرورت به مقامات ذیصلاح از فعالیت ها و دستاورد های اداره مربوطه.
 3. برنامه ریزی، انکشاف وانتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سمینارها و آموزش های جریان کار.
 4. اجرای سایر وظایف که از طرف آمر و رئیس مربوطه مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

...........................................................................................................................................................

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

رشته تحصیلی:

 1. داشتن سند تحصیلی لیسانس در رشته انجنیری خط آهن.

تجربه کاری:

 1. تجربه کاری برای احراز این بست لازم نیست.

مهارت های لازم:

 1. تسلط به یکی از زبان های رسمی کشور (پشتو ویا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی.
 2. مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

...........................................................................................................................................................

رهنمود تسلیم دهی درخواست:

اشخاص واجد شرایط می توانند فورم مخصوص درخواستی را از لینک ذیل یا از ریاست منابع بشری اداره خط آهن افغانستان اخذ نماید و بعد از خانه پری به دفتر منابع بشری، اداره خط آهن افغانستان واقع سرک کابل-جلال آباد، مقابل مرکز تعلیمی اردوی ملی، کابل، افغانستان تسلیم و یا به ایمیل آدرس  hr.ara.recruitment@gmail.com بفرستید.

نوت: لطفاً عنوان بست مورد نظر را در عنوان یا subject ایمیل تحریر بدارید، در غیر آن درخواست شما مسترد خواهد شد.

Documents

برای دانلود فورم اینجا کلیک کنید