مدیر تقاطعات ایستگاه ها

Sayed Zaher Mo…
سه‌شنبه ۱۳۹۸/۹/۱۲ - ۱۶:۲۹
اداره خط آهن

Publish Date

Closing Date

Location

ایستگاه حیرتان- بلخ- افغانستان

Sorry...This form is closed to new submissions.

لایحه وظایف بست ­های خدمات ملکی

معلومات کلی بست

شماره اعلان بست:

 

عنوان وظیفه:

مدیر تقاطعات ایستگاه ها

بست:

5

وزارت یا اداره:

اداره خط آهن / وزارت ترانسپورت

بخش مربوطه:

آمریت بهره برداری

موقعیت بست:

بندر حیرتان / ولایت بلخ

تعداد بست:

2

گزارشدهی به:

مسئول ایستگاه حیرتان 

گزارش­گیری از:

ندارد

کد:

 

تاریخ بازنگری:

1398/8/30

...........................................................................................................................................................

هدف وظیفه: حصول اطمینان از وضعیت نورمال تمامی بخشهای ایستگاه ها و تقاطعات جهت حرکت و عملیات مصئون قطارها

 ...........................................................................................................................................................

وظایف تخصصی:

 1. بررسی از تمامی تقاطعات به صورت دوامدار.
 2. پاک کاری تقاطعات و چرب کاری سوزن ها در مطابقت به نورمها و ستندردها.
 3. بررسی علایم و اشارات جهت حرکت بی خطر قطارها در ایستگاه ها و تقاطعات.
 4. کنترول گیچ خطوط  در تقاطعات و قیچی ها.
 5. تأمین ارتباط با قطار ها و ایستگاه ها جهت حفظ وضعیت نورمال.
 6. تمامی فعالیتهای بست مزبور ساحوی می باشد.

وظایف مدیریتی:

 1. تهیه و ترتیب پلان کاری روزانه، هفته وار و ماهوار جهت رفع مشکلات و نواقص در ایستگاه ها و تقاطعات و سوزنها و ارائه به آمر مربوطه.
 2. ارائه گزارش از فعالیتهای انجام یافته و وضعیت ایستگاه ها و تقاطعات و رفع مشکلات و معایب ساحات معیوب و آسیب دیده مسیر های خط آهن.
 3. اجرای سایر وظایف بر حسب هدایات آمرین ذیصلاح مطابق قوانین محول می گردد.

...........................................................................................................................................................

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

رشته تحصیلی:

 1. داشتن سند تحصیلی لیسانس در رشته انجنیری خط آهن.

تجربه کاری:

 1. تجربه کاری برای احراز این بست لازم نیست.

مهارت های لازم:

 1. تسلط به یکی از زبان های رسمی کشور (پشتو ویا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی.
 2. مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

...........................................................................................................................................................

رهنمود تسلیم دهی درخواست:

اشخاص واجد شرایط می توانند فورم مخصوص درخواستی را از لینک ذیل یا از ریاست منابع بشری اداره خط آهن افغانستان اخذ نماید و بعد از خانه پری به دفتر منابع بشری، اداره خط آهن افغانستان واقع سرک کابل-جلال آباد، مقابل مرکز تعلیمی اردوی ملی، کابل، افغانستان تسلیم و یا به ایمیل آدرس  hr.ara.recruitment@gmail.com بفرستید.

نوت: لطفاً عنوان بست مورد نظر را در عنوان یا subject ایمیل تحریر بدارید، در غیر آن درخواست شما مسترد خواهد شد.

Documents

برای دانلود فورم اینجا کلیک کنید