مدیر حفظ و مراقبت واگون ها

Sayed Zaher Mo…
سه‌شنبه ۱۳۹۸/۹/۱۲ - ۱۶:۹
اداره خط آهن

Publish Date

Closing Date

Location

ایستگاه حیرتان- بلخ- افغانستان

Sorry...This form is closed to new submissions.

لایحه وظایف بست ­های خدمات ملکی

معلومات کلی بست

شماره اعلان

 

عنوان وظیفه : 

مدیر حفظ و مراقبت واگون ها

وزارت و یا اداره:

اداره خط آهن افغانستان

موقعیت:

ایستگاه حیرتان

بخش:               

آمریت حفظ و مراقبت بلخ

بست:

۵

تعداد بست:         

۱

گزارشدهی به :    

سر انجنیر حفظ و مراقبت

گزارشگيري از:   

ندارد

کود:                 

 

تاریخ بازنگری:

۳۰/۸/۱۳۹۸

...........................................................................................................................................................

هدف وظیفه :  سازماندهی و نظارت از امور مربوط به سیر و حرکت قطارها وسایر وسایط نقلیه ریلی  وتشکیل و تنظیم قطارها و واگون ها

...........................................................................................................................................................

 وظایف تخصصی:

 1. مدیریت کلیه امورات مربوط به واگون ها.
 2. آگاهی دهی از تعداد واگون های داخل و خارج شده از استیشن.
 3. آگاهی و نظارت از تشکیل قطارها و تسلیم گیری و تحویل دهی قطارها.
 4. کنترول و نظارت از حرکت لوکوموتیف ها و واگونهای همراه در مسیر/خط های استیشن جهت تخلیه و بارگیری.
 5. ثبت زمان و تاریخ دقیق قبول و اعزام قطارها به استیشن

وظایف مدیریتی:

 1. تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه.
 2. ارائه گزارش ماهوار، ربعوار و سالانه و حین ضرورت از بخش مربوطه.
 3. اجرای سایر وظایف که از طرف آمرین ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

...........................................................................................................................................................

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

رشته تحصیلی:

 1. داشتن سند تحصیلی لیسانس در رشته انجنیری خط آهن.

تجربه کاری:

 1. تجربه کاری برای احراز این بست لازم نیست.

مهارت های لازم:

 1. تسلط به یکی از زبان های رسمی کشور (پشتو ویا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی.
 2. مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

...........................................................................................................................................................

رهنمود تسلیم دهی درخواست:

اشخاص واجد شرایط می توانند فورم مخصوص درخواستی را از لینک ذیل یا از ریاست منابع بشری اداره خط آهن افغانستان اخذ نماید و بعد از خانه پری به دفتر منابع بشری، اداره خط آهن افغانستان واقع سرک کابل-جلال آباد، مقابل مرکز تعلیمی اردوی ملی، کابل، افغانستان تسلیم و یا به ایمیل آدرس  hr.ara.recruitment@gmail.com بفرستید.

نوت: لطفاً عنوان بست مورد نظر را در عنوان یا subject ایمیل تحریر بدارید، در غیر آن درخواست شما مسترد خواهد شد.

Documents

برای دانلود فورم اینجا کلیک کنید