مدیر ساحوی بهره برداری و حفظ و مراقبت زیربناها

Sayed Zaher Mo…
شنبه ۱۳۹۹/۱/۳۰ - ۱۰:۱۳
اداره خط آهن

Publish Date

Closing Date

Location

آقینه-فاریاب_ افغانستان

Sorry...This form is closed to new submissions.

لایحه وظایف

معلومات کلی پست

عنوان وظیفه:

مدیر ساحوی بهره برداری و حفظ و مراقبت زیربناها

وزارت یا اداره:

اداره خط آهن افغانستان

موقعیت پست:

آقینه ولایت فاریاب

تعداد پست:

1

گزارشده به:

رئیس خط آهن آقینه

گزارش­گیر از:

کارکنان تحت اثر (مطابق ساختار تشکیلاتی)

 

هدف وظیفه:

تامین شرایط مصئون و دوامدار جهت انتقال اموال تجارتی و خدمات مسافربری از طریق خط آهن و مدیریت و رهبری امور بهره برداری و حفظ و مراقبت خطوط آهن تحت اثر آمریت مربوطه ، انکشاف مهارتهای مسلکی کارمندان تحت اثر و تطبیق پلانهای انکشافی.
............................................................................................................................................

 مکلفیت ها و مسئولیت های وظیفوی:

 1. تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه بخش مربوطه در مطابقت با پلان عمومی جهت نیل به اهداف اداره.
 2. نظارت از نوعیت بار و مراحل تخلیه و بارگیری در استیشن های خط آهن.
 3. حصول اطمینان از نحوه کار بهره برداری که در مطابقت به قوانین داخلی و بین المللی باشد.
 4. آموزش دهی کارمندان تحت اثر جهت بلند بردن سطح دانش مسلکی و ارتقای ظرفیت.
 5. بررسی و کنترول از فعال بودن تجهیزات و اجزای تشکیل دهنده خط آهن و استیشن ها.
 6. حل مشکلات و موانع حفظ و مراقبت  در مسیر خطوط آهن مربوطه.
 7. نظارت از انجام کار و فعالیت های روزانه مربوط به بهره برداری .
 8. نظارت و کنترول از ارائه خدمات به ادارات و استیشن های خط آهن.
 9. بررسی از مراکز وزن اکسل لود واگون ها و لوکوکوتیف های قطار توسط  ترازو های دیجیتلی و کمپیوتری خط آهن به منظور جلوگیری از تخریب خطوط آهن .
 10. نظارت از تهیه ، ترتیب و چاپ تکت های جریمه به منظور جریمه قطار های بلند تناژ که در مغایرت با لایحه و طرزالعمل اداره خط آهن افغانستان قرار گرفته است.
 11. ارزیابی اجراآت کارکنان تحت اثر بمنظور ایجاد انگیزه برای بهبود بخشیدن اجراآت و تعین نیازمندیهای آموزشی جهت بالابردن سطح دانش مسلکی و ارتقای ظرفیت.
 12. نظارت از زیربناهای خطوط آهن و حصول اطمینان از ایمنی خطوط آهن جهت تنظیم مسئون حرکت قطارها.
 13. نظارت تطبیق پلان های حفظ و مراقبت خطوط آهن و تاسیسات خط آهن.
 14. ارایه گزارش ماهوار، ربعوار و سالانه و حین ضرورت به مقامات ذیصلاح از فعالیت ها و دستاورد های  مربوطه.
 15. برنامه ریزی، انکشاف و انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینارها و آموزش های جریان کار.
 16. اجرای سایر وظایف که از طرف رئیس و مسئولین مطابق قوانین ، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.
  ............................................................................................................................................

شرایط استخدام ( سطح تحصیل و تجربه کاری):

 1. داشتن حد اقل سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های انجنیری خط آهن، انجنیری زیربناهای ترانسپورتی، به رشته خط آهن و درجه تحصیلی بالاتر در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده می شود.
 2. تسلط به یکی از زبان های رسمی کشور ( دری ویا پشتو) و آشنایی ( تحریر و تکلم ) به زبان انگلیسی،
 3. مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.
  ............................................................................................................................................

رهنمود تسلیم دهی درخواست:

اشخاص واجد شرایط می توانند سی وی و اسناد تحصیلی خویش را به  ایمیل آدرس  hr.ara.recruitment@gmail.com بفرستند.

نوت: لطفاً عنوان  بست مورد نظر را در عنوان یا subject ایمیل تحریر بدارید، در غیر آن درخواست شما مسترد خواهد شد.