مدیر سیگنالینگ

Sayed Zaher Mo…
سه‌شنبه ۱۳۹۸/۹/۱۲ - ۱۶:۱۷
اداره خط آهن

Publish Date

Closing Date

Location

ایستگاه حیرتان- بلخ- افغانستان

Sorry...This form is closed to new submissions.

لایحه وظایف بست ­های خدمات ملکی

معلومات کلی بست

شماره اعلان بست:

 

عنوان وظیفه:

مدیر سیگنالینگ

بست:

5

وزارت یا اداره:

اداره خط آهن افغانستان

بخش مربوطه:

ریاست خط آهن بلخ

موقعیت بست:

ایستگاه حیرتان

تعداد بست:

۱

گزارشدهی به:

مسؤل ایستگاه حیرتان

گزارش­ گیری از:

ندارد

کد:

 

تاریخ بازنگری:

۳۰/۸/۱۳۹۸

...........................................................................................................................................................

هدف وظیفه: کنترول روزانه از تجهیزات سیگنالینگ در ایستگاه ها و مسیر خط آهن، اقدام به موقع جهت رفع نواقص، حفظ و نگهداری، ترمیم، بازسازی، نصب و راه اندازی تجهیزات سیگنالینگ و سیستم های مخابراتی.   

...........................................................................................................................................................

وظایف تخصصی:

  1. مدیریت از تجهیزات و سیستم سیگنالینگ خط آهن در ایستگاه ها و مسیر خط آهن.
  2. مراقبت و کنترول از تجهیزات سیستم سیگنالینگ و ارتباطات.
  3. کنترول از بخش های مختلف سیگنالینگ برای حصول اطمینان از کارکرد سیستم.

وظایف مدیریتی:                                                                                                       

  1. ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی، بمنظور رسیدن به اهداف تعیین شده اداره.
  2. ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های مربوطه، بمنظور مطلع ساختن رهبری اداره.
  3. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره مربوطه سپرده میشود.

...........................................................................................................................................................

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

رشته تحصیلی:

  1. داشتن سند تحصیلی لیسانس در رشته انجنیری خط آهن.

تجربه کاری:

  1. تجربه کاری برای احراز این بست لازم نیست.

مهارت های لازم:

  1. تسلط به یکی از زبان های رسمی کشور (پشتو ویا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی.
  2. مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

...........................................................................................................................................................

رهنمود تسلیم دهی درخواست:

اشخاص واجد شرایط می توانند فورم مخصوص درخواستی را از لینک ذیل یا از ریاست منابع بشری اداره خط آهن افغانستان اخذ نماید و بعد از خانه پری به دفتر منابع بشری، اداره خط آهن افغانستان واقع سرک کابل-جلال آباد، مقابل مرکز تعلیمی اردوی ملی، کابل، افغانستان تسلیم و یا به ایمیل آدرس  hr.ara.recruitment@gmail.com بفرستید.

نوت: لطفاً عنوان بست مورد نظر را در عنوان یا subject ایمیل تحریر بدارید، در غیر آن درخواست شما مسترد خواهد شد.

Documents

برای دانلود فورم اینجا کلیک کنید