مدیر عمومی ترانسپورت بست 4 اعلان مجدد

Sayed Zaher Mo…
شنبه ۱۴۰۰/۵/۹ - ۱۰:۴۳
ARA

Publish Date

Closing Date

Location

کابل_ افغانستان

Sorry...This form is closed to new submissions.

 

لایحه وظایف بست­ های خدمات ملکی

معلومات کلی بست

شماره اعلان بست:

 

 

عنوان وظیفه:

مدیر عمومی ترانسپورت

 

بست:

۴

 

وزارت یا اداره:

اداره خط آهن افغانستان

 

موقعیت بست:

کابل

 

تعداد بست:

۱

 

گزارشدهی به :

آمر خدمات

 

گزارش­گیر از:

کارکنان تحت اثر (مطابق ساختارتشکیلاتی)

 

کود بست:

 

 

تاریخ بازنگری:

23/08/1397

 

       

هدف وظیفه: مدیریت، تنظیم و انسجام امور ترانسپورت و تخنیک وسایل اداره خط آهن.

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 • تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه بخش مربوطه در مطابقت با پلان عمومی به منظور نیل به اهداف تعیین شده اداره.
 • مدیریت، تنظیم و  نهایی ساختن حواله جات روغنیات وپرزه جات و سایط نقلیه به منظور استفاده موثر از آن؛
 • بررسی از پیشنهادات ترمیم عراده جات به منظور صحت بودن و جلو گیری از سوی استفاده؛
 • تهیه و آماده ساختن کتابچه های سیر و گردش و سایط نقلیه و نظارت از خانه پری آن به منظور صرفه جویی در حواله جات روغنیات؛
 • ایجاد و انکشاف میکانیزم به منظور استفاده بهتر از وسایط نقلیه اداره؛
 • حصول اطمینان از ترمیم، پاکی و نظافت وسایط و حاضر بودن دریوران مطابق قانون و مقررات؛
 • کنترول و وارسی از توظیف وسایط اداره غرض اجراً امور رسمی و خارجی از اداره؛
 • تنظیم، اداره و مدیریت از پرسونل تحت اثر.
 • ترتیب ارایه گزارش ماهوار، ربعوار و سالانه و عندالضرورت از کارکرد ها و دستاورد ها به بخش مربوطه.  
 • اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق احکام قانون، مقررات و اهداف اداره که به وی سپرده میشود.

 

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیار های ذیل ترتیب گردیده است:

 1. داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس در یکی از رشته های : انجنیری اتو میخانیک، اقتصاد، اداره عامه، انجنیری موتر، اداره و تجارت، اداره و منجمنت، انجنیری عمران حمل و نقل و مدیریت عمومی، مدیریت مالی و حسابی و امور مالی و بانکی، حقوق، علوم سیاسی، مدیریت عمومی، اداره عامه، اداره و مدیریت، پلانگذاری، مدیریت تجارت، تجارت و مالی و به درجه تحصیلی بالاتر ارجحیت داده میشود.
 2. داشتن حد اقل یک سال تجریه کاری مرتبط مشابه در امور ترانسپورت و یا سایر موارد مندرج اهداف و مسئولیت های وظیفوی این بست.
 3. تسلط به یکی از زبان های رسمی (پشتو یا دری) و آشنایی با زبان انگلیسی؛
 4. مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

رهنمود تسلیم دهی درخواست:

اشخاص واجد شرایط می توانند فورم مخصوص درخواستی را از لینک ذیل یا از ریاست منابع بشری اداره خط آهن افغانستان  اخذ نماید و بعد از خانه پری به دفتر منابع بشری، اداره خط آهن افغانستان واقع سرک کابل-جلال آباد، مقابل مرکز تعلیمی اردوی ملی، کابل، افغانستان تسلیم و یا به  ایمیل آدرس hr.recruitment@ara.gov.af  بفرستند.

نوت: لطفاً عنوان  بست مورد نظر را در عنوان یاsubject  ایمیل تحریر بدارید، در غیر آن درخواست شما مسترد خواهد شد.

Documents

برای دانلود فورم درخواستی اینجا کلیک کنید!