مسئول عواید و بارنامه ها

Sayed Zaher Mo…
دوشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۵ - ۱۱:۱۶
اداره خط آهن افغانستان

Publish Date

Closing Date

Location

ایستگاه حیرتان- بلخ- افغانستان

Sorry...This form is closed to new submissions.

عنوان وظیفه: مسئول عواید و بارنامه ها

وزارت یا اداره: اداره خط آهن افغانستان

موقعیت: ولایت بلخ ( استیشن حیرتان مزار شریف)

گزارشدهی به: آمریت بهره برداری

............................................................................................................................................

مسولیت های وظیفوی:

۱-تسلیم گیری و جمع آوری بارنامه ها به وقت معین حین ورود قطار در استیشن های مرزی خط آهن

۲-چک نمودن بارنامه های گمرکی اموال تجارتی (وارداتی صادراتی و ترانزیت) و ثبت آن در دیتابیس

۳-کنترول از جمع آوری عواید پروژه های بهره برداری در استیشن های خط آهن

۴-محاسبه مقدار انتقال بار و تعین عواید نطر به آن

۵-تطبیق راپور های ماهانه انتقالات با گزارشات یومیه نظر به نوع بار و واگون ها

۶-کنترول و محاسبه جریمه عدم انتقال به موقع واگون باردار در تمام استیشن های خط

۷-ترتیب گراف انتقالات نظر به نوعیت بار واگون ها به صورت یومیه هفته وار ماهوار و سالانه

۸-ترتیب گراف عواید نظر به حجم انتقالات ماهانه و سالانه

۹-کنترول از مقدار تناژ و انتقالات در تمام مسیر های استیشن های خط آهن

۱۰- نظارت و کنترول از نوعیت بار و مقایسه بارنامه ها با اجناس داخل واگون ها و مراحل تخلیه و بارگیری در استیشن های خط

۱۱- چک و محاسبه بارنامه ها و وضع عواید مطابق به شرایط قرارداد

۱۲- حفظ اصل بارنامه های که محاسبه و تصفیه گردیده در آرشیف به شکل محفوظ و مطمین

۱۳- انتقال مهارت های مسکلی به شیوه تدویر ورکشاپ سمینار ها و آموزش در جریان کار به سایر کارمندان

۱۴- ارایه گزارش ماهوار هفته وار و سالانه حین ضرورت به آمریت بهره برداری

۱۵- اجرای سایر وظایف که از طرف رییس و مسولین مطابق به قوانین و مقررات و اهداف اداره سپرده می شود.

............................................................................................................................................

رهنمود تسلیم دهی درخواست:

اشخاص واجد شرایط می توانند که سی وی و اسناد خویش را به دفتر منابع بشری، اداره خط آهن افغانستان واقع سرک کابل-جلال آباد، مقابل مرکز تعلیمی اردوی ملی، کابل، افغانستان تسلیم و یا به  ایمیل آدرس  hr.ara.recruitment@gmail.com بفرستند.

نوت: لطفاً عنوان  بست مورد نظر را در عنوان یا subject ایمیل تحریر بدارید، در غیر آن درخواست شما مسترد خواهد شد.