هفته گذشته از طریق خط آهن (۶۶۷۶۹) تُن متریک انتقالات صورت گرفته است!

Kalimullah Sah…
یکشنبه ۱۴۰۲/۶/۱۲ - ۱۱:۹
یسسس

 در هفته گذشته از تاریخ ۳ الی ۹ سنبله از طریق خطوط آهن افغانستان ( ۶۶۷۶۹) تُن متریک انتقالات صورت گرفته است.

در این میان از طریق خط آهن حیرتان ( ۵۲۸۸۳) تُن، خط آهن آقینه (۲۳۷۴) تُن و خط آهن تورغندی (۹۱۲۸) تُن، مجموعاً ( ۶۶۷۶۹) تُن متریک که شامل اموال نفتی، غیر نفتی و سایر مواد میشود، به کشور وارد و صادر شده است.

در مجموعه انتقالات یک بخش آن صادرات است، در هفته گذشته (۲۳۸۴) تن اموال تجارتی صادر شده که مقدار زیاد آن جوس میوه است.

اداره خط آهن افغانستان سعی میورزد تا شرایط مناسبی را برای انتقالات و سهولت های بهتری را برای بازرگانان فراهم نماید.

تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۱

آخرین خبرها و گزارش‌ها

شنبه ۱۴۰۲/۷/۸ - ۱۵:۵۷
Background image

هفته گذشته از طریق خط آهن (۶۷۹۰۸) تُن متریک انتقالات صورت گرفته است!

در هفته گذشته از تاریخ۳۱ سنبله الی ۶میزان از طریق خطوط آهن افغانستان (۶۷۹۰۸) تُن متریک انتقالات صورت گرفته است.

در این میان از طریق خط آهن حیرتان (۵۰۶۴۸) تُن، خط آهن آقینه (۴۳۲۹) تُن و. . .

چهارشنبه ۱۴۰۲/۷/۵ - ۱۱:۸
Background image

در برج سنبله از طریق خط آهن (۳۱۳،۷۷۰) تُن متریک انتقالات صورت گرفته است

از آغاز الی ختم برج سنبله ۱۴۰۲ هـ.ش از طریق خط آهن افغانستان (۳۱۳،۷۷۰) تُن متریک انتقالات صورت گرفته است.

در این میان از طریق خط آهن حیرتان (۲۳۹،۰۵۴) تُن، خط آهن آقینه (۳۵،۹۹۲) تُن و. . .

شنبه ۱۴۰۲/۷/۱ - ۱۵:۲۷
Background image

هفته گذشته از طریق خط آهن (۶۲۷۴۷) تُن متریک انتقالات صورت گرفته است!

در هفته گذشته از تاریخ ۲۴ الی ۳۰ سنبله از طریق خطوط آهن افغانستان (۶۲۷۴۷) تُن متریک انتقالات صورت گرفته است.

در این میان از طریق خط آهن حیرتان (۴۹۶۶۵) تُن، خط آهن آقینه (۵۸۰۷) تُن و خط. . .

BACK TO NEWS