کارشناس طرح و تسوید اسناد تقنینی

Sayed Zaher Mo…
شنبه ۱۳۹۸/۶/۹ - ۱۴:۳۰
اداره خط آهن

Publish Date

Closing Date

Location

کابل، افغانستان

Sorry...This form is closed to new submissions.

لایحه وظایف پست ­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

 

عنوان وظیفه:

کارشناس طرح و تسوید اسناد تقنینی

بست:

3

وزارت یا اداره:

اداره خط آهن افغانستان

بخش مربوطه:

ریاست پالیسی و پلان

موقعیت پست:

کابل

تعداد پست:

1

گزارشده به:

آمر پلان و پالیسی

گزارش­گیر از:

ندارد

کد:

95-90-04-016

تاریخ بازنگری:

29/5/1398

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................

هدف وظیفه: تنظیم و انسجام حمایت های تخنیکی در طرح و انکشاف مقرره ها، لوایح، طرزالعمل ها و رهنمود ها مربوط به خدمات خط آهن  و رسیدن به نیازمندی های اداره در عرصه طرح و انکشاف اسناد متذکره.
...........................................................................................................................................................................

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 1. ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه آمریت مربوطه در مطابقت با پلان عمومی ریاست، بمنظور رسیدن به اهداف تعیین شده اداره؛
 2. مطالعه اسناد تقنینی موجود و جهت شناسایی مواردیکه نیازمند تدوین مقرره،لایحه،طرزالعمل و رهنمود هستند.
 3. ایجاد هماهنگی در طرح و تعدیل  مقرره ها، لوایح، طرزالعمل ها با شعبات مختلف اداره و مراجع مربوطه.
 4. حصول اطمینان از شامل بودن نظریات تمام جوانب ذیدخل  در طرح اسناد متذکره جهت غنامندی هرچی بیشتر.
 5. تعقیب اسناد تقنینی اداره با مراجع مربوطه جهت تصویب نهایی آنها.
 6. انکشاف پالیسی ها و رهنمود ها در مطابقت با اسناد تقنینی در هماهنګی با بخش های مربوطه جهت پیشبرد بهتر امور.
 7. سهمگیری و ارایه نظریات در روند طرح ریزی اسناد تقنینی در وزارت های دیگر به نماینده گی از این ریاست به منظور حصول اطمینان از ادرس نمودن نگرانی های موجود در زمینه.
 8. مدیریت و تنظیم نشست ها، بحث ها، ورکشاپ ها و سمینارها جهت جمع اوری معلومات و نظریات برای غنامندی اسناد تقنینی.
 9. حمایت های تخنیکی در زمینه طرح پالیسی بمنظور در نظر گرفتن قوانین نافذ کشور.
 10. حصول اطمینان از تطبیق و حمایت اسناد تقنینی توسط پالیسی ها، پلان ها وبرنامه های این اداره جهت تطبیق قوانین.
 11. حصول اطمینان از اشتراک فعال این اداره در مجالس و بحث های حقوقی و مسلکی در وزارت عدلیه و سایر ارگانها راجع به طرح و تصویب اسناد تقنینی اداره.
 12. مطالعه و بازنگری اسناد تقنینی اداره وقتآ فوقتآ جهت انکشاف و غنامندی آن با در نظرداشت قوانین ومقررات مرعی الاجرا، پالیسی ها و استراتیژی های اداره.
 13. اجرای تحقیقات وبررسی  روی طرح قوانین ومقررات موجوده وعیار سازی قوانین ومقررات به معیار های بین الملل.
 14.  انکشاف و انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینار ها و آموزش های جریان کار؛
 15. ارایه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های آمریت مربوطه، جهت تحقق اهداف؛
 16. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت/ اداره مربوطه سپرده میشود.
  ....................................................................................................................................................................

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حداقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس در یکی از رشته های: حقوق، علوم سیاسی، طرح قوانین، پالیسی عامه، پالیسی اداره عامه و یا سایر رشته های مرتبط و به درجه  تحصیلی بالاتر ارجحیت داده میشود.
 2. داشتن حد اقل دو سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه.
 3. تسلط به یکی از لسان های رسمی( پشتو یا دری) و آشنایی با لسان انگلیسی.
 4. مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.
  ............................................................................................................................................................................................................................................................................
   

رهنمود تسلیم دهی درخواست:

اشخاص واجد شرایط می توانند فورم مخصوص درخواستی را از لینک ذیل یا از ریاست منابع بشری اداره خط آهن افغانستان  اخذ نماید و بعد از خانه پری به دفتر منابع بشری، اداره خط آهن افغانستان واقع سرک کابل-جلال آباد، مقابل مرکز تعلیمی اردوی ملی، کابل، افغانستان تسلیم و یا به  ایمیل آدرس  hr.ara.recruitment@gmail.com بفرستید.

نوت: لطفاً عنوان  بست مورد نظر را در عنوان یا subject ایمیل تحریر بدارید، در غیر آن درخواست شما مسترد خواهد شد.

Documents

برای دانلود فورم اینجا کلیک کیند

Related VacanciesShow all

Back to vacancies