اعلان دوم مزایده

ZUA
ARA

Publish Date

Closing Date

Location کابل افغانستان

اداره خط آهن افغانستان خدمات تخلیه و بار گیری اموال تجارتی و ترانزیتی در استگاه خط آهن تورغوندی  ولایت هرات خویش را طبق مزایده جهت جمع اوری عواید به اعلان مزایده سپرده ودرجلسه مزایده ان که بتاریخ 1399/09/02  ساعت AM  10: در مقر این اداره دایر گردیده بود که در نتیجه شرکت تجارتی و لوژیستیکی ساحل شرق میانه به بلندترین قیمت 41.5  فیصد که از عواید جمع شده تخلیه و بارگیری انرا به دولت میپردازد نرخ خویشرا ارایه نموده  مگر اسناد تخنیکی خویش ارایه ننموده است که جهت تامین منافع ملی به اعلان دوم داوطلبی سپرده میشود.

شرکت های خدمات بارچالانی و لوژیستیکی که خواهان اجاره آن را بلندتر از قیمت 41.5  فیصد به نفع دولت داشته باشند از نشر اعلان الی مورخ 1400/02/14 با درخواست های شان به آمریت تدارکات این اداره واقع سرک پلچرخی مراجعه نمایند و شرطنامه را بطور رایگان بشکل سافت دریافت نماید.

جلسه داوطلبی مزایده، بتاریخ 1400/02/14ساعت 10 بجه قبل از ظهر تحت هئیت دایر ومبلغ  300000 افغانی تضمین بشکل بانک گر نتی اخذ میگردد .

قابل ذکر است مبلغ حق الشاعه از وجه معتمد نقدی قابل پرداخت میباشد.

شماره های تماس: 0202320943 & 0773005100

Documents

shrtnamh_khdmat_tkhlyh_w_bargyry_aystgah_kht_ahn_twrghndy_1.pdf

More tenders

Mon, May 10 2021 12:00 PM Herat- Afghanistan
Background image

Consultancy services for detail survery and detail design for Torghondy Herat Railway project (THR) length (113 Km)

Announcement for Request for Expression of Interest

(for Consulting Services - Consulting Firm)

Procuring Entity

National Procurement Authority on behalf . . .

Tue, Oct 20 2020 2:04 PM Kabul- Afghanistan
Background image

DETAILED SURVEY AND DETAILED DESIGN CONSULTANCY SERVICE

 

Announcement for Request for Expression of Interest

(FOR DETAILED SURVEY AND DETAILED DESIGN CONSULTANCY SERVICE)

Procuring Entity

Afghanistan Railway . . .

Back to tenders