مدیر عملیات و نگهداری لوکوموتیف ها

Sayed Zaher Mo…
Tue, Dec 03 2019 4:21 PM
اداره خط آهن

Publish Date

Closing Date

Location

ایستگاه حیرتان- بلخ- افغانستان

Sorry...This form is closed to new submissions.

لایحه وظایف بست ­های خدمات ملکی

معلومات کلی بست

شماره اعلان بست:

 

عنوان وظیفه:

مدیر عملیات و نگهداری لوکوموتیف ها

بست:

5

وزارت یا اداره:

اداره خط آهن افغانستان

بخش مربوطه:

ریاست خط آهن بلخ

موقعیت بست:

ایستگاه حیرتان

تعداد بست:

۱

گزارشدهی به:

سرانجنیرنظارت رولینک ستاک

گزارش­گیری از:

 ندارد

کد:

 

تاریخ بازنگری:

۳۰/۸/۱۳۹۸                 

...........................................................................................................................................................

هدف وظیفه: : فعال نگهداری ماشین آلات تجهیزات رولینگ ستاک ( لوکوموتیف ) و سایر اجزای محرکه بمنظور ارایه خدمات بهره برداری موثر و به موقع.

...........................................................................................................................................................

وظایف تخصصی:

 1. نظارت از کار میخانیکی لوکوموتیف ها در ورکشاپ و ترمینال (Service Track) .
 2. ارتباط کاری موثر با سایر بخش ها به منظور بالا بردن سطح کار و کنترول کیفیت .
 3. نظارت از حفظ و مراقبت لوکوموتیف های خط آهن.
 4. کار با بخش بهره برداری برای توسعه برنامه عملیاتی .
 5. ارائه ارقام دقیق از حرکت لوکوموتیف ها و ساعت کاری آنها.
 6. تنظیم و مدیریت شفت های کاری لوکوموتیف ها.

وظایف مدیریتی:

 1. ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی، بمنظور رسیدن به اهداف تعیین شده اداره.
 2. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره مربوطه سپرده می شود.

...........................................................................................................................................................

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

رشته تحصیلی:

 1. داشتن سند تحصیلی لیسانس در رشته انجنیری خط آهن.

تجربه کاری:

 1. تجربه کاری برای احراز این بست لازم نیست.

مهارت های لازم:

 1. تسلط به یکی از زبان های رسمی کشور (پشتو ویا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی.
 2. مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

...........................................................................................................................................................

رهنمود تسلیم دهی درخواست:

اشخاص واجد شرایط می توانند فورم مخصوص درخواستی را از لینک ذیل یا از ریاست منابع بشری اداره خط آهن افغانستان اخذ نماید و بعد از خانه پری به دفتر منابع بشری، اداره خط آهن افغانستان واقع سرک کابل-جلال آباد، مقابل مرکز تعلیمی اردوی ملی، کابل، افغانستان تسلیم و یا به ایمیل آدرس  hr.ara.recruitment@gmail.com بفرستید.

نوت: لطفاً عنوان بست مورد نظر را در عنوان یا subject ایمیل تحریر بدارید، در غیر آن درخواست شما مسترد خواهد شد.

Documents

برای دانلود فورم اینجا کلیک کنید