مدیر مانورینگ

Sayed Zaher Mo…
Tue, Dec 03 2019 4:25 PM
اداره خط آهن

Publish Date

Closing Date

Location

ایستگاه حیرتان- بلخ- افغانستان

Sorry...This form is closed to new submissions.

لایحه وظایف بست ­های خدمات ملکی

معلومات کلی بست

شمارهاعلان بست:

 

 

عنوان وظیفه:

مدیر مانورینگ

 

بست:

۵

 

وزارت یا اداره:

اداره خط آهن افغانستان

 

بخش مربوطه:

 ریاست خط آهن بلخ

 

موقعیت بست:

ایستگاه حیرتان

 

تعداد بست:

۱                                            

 

گزارشدهی به:

مسول ایستگاه حیرتان

 

گزارش­گیر ی از:

ندارد

 

کد:

 

 

تاریخ بازنگری:

۳۰/۸/۱۳۹۸

 

...........................................................................................................................................................

هدف وظیفه : سهمگیری و تامین مانور قطار های خط آهن  و تنظیم  خطوط  و حرکت مصون قطار و تشکیل قطار و واگونها درامتداد شبکه راه آهن.

...........................................................................................................................................................

 وظایف تخصصی:

 1. اجرا و انجام امور مانور براي ورود و خروج وسايط نقليه ریلی وقطارهای خط آهن.
 2. اجرای تقسیم اوقات قطارها، مقاصد، زمان ورود و خروج قطار ها.
 3. تامین ارتباط و هماهنگی ، تعقیب امور بشکل دوامدار و به موقع با ادارات ذیربط در مسیر خط آن.
 4. تنظیم حرکت لوکوموتیف ها و قطارها در مسیرخطوط ایستگاه جهت تخلیه و بارگیری.
 5. رهنمایی موثرحرکت قطار های دارای اولویت، قطار های حاوی مواد خطرناک و یا محموله های دارای محدودیت.
 6. آگاهی از ساحه کاری اختصاص داده شده  و مطلع بودن از تغییرات فزیکی ساحه .
 7. بررسی دقیق ساحه به منظور آگاهي از وضعيت و جريان امور ایستگاه، وضعیت سوزنها و علائم خط آهن.
 8. تشکیل قطارها و تسلیم گیری و تحویل دهی قطارها با رعایت قوانین و ستندرد های عملیات بهره برداری خط آهن.
 9. انجام امور مانور براي ورود و خروج وسايط نقليه ریلی وقطارهای خط آهن.

وظایف مدیریتی:

 1. ارائه گزارش حین ضرورت به بخش مربوطه.
 2. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره مربوطه سپرده میشود.     

...........................................................................................................................................................

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

رشته تحصیلی:

 1. داشتن سند تحصیلی لیسانس در رشته انجنیری خط آهن.

تجربه کاری:

 1. تجربه کاری برای احراز این بست لازم نیست.

مهارت های لازم:

 1. تسلط به یکی از زبان های رسمی کشور (پشتو ویا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی.
 2. مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

...........................................................................................................................................................

رهنمود تسلیم دهی درخواست:

اشخاص واجد شرایط می توانند فورم مخصوص درخواستی را از لینک ذیل یا از ریاست منابع بشری اداره خط آهن افغانستان اخذ نماید و بعد از خانه پری به دفتر منابع بشری، اداره خط آهن افغانستان واقع سرک کابل-جلال آباد، مقابل مرکز تعلیمی اردوی ملی، کابل، افغانستان تسلیم و یا به ایمیل آدرس  hr.ara.recruitment@gmail.com بفرستید.

نوت: لطفاً عنوان بست مورد نظر را در عنوان یا subject ایمیل تحریر بدارید، در غیر آن درخواست شما مسترد خواهد شد.

Documents

برای دانلود فورم اینجا کلیک کنید