حفظ و مراقبت منظم و دوامدار از خط آهن حیرتان-مزارشریف

Sayed Zaher Mo…
Thu, Oct 08 2020 12:57 PM
ARA

حفظ و مراقبت خط آهن یک پروسۀ دوامدار و مهم برای حفظ تأسیسات، تداوم روند انتقالات، امنیت و مصوونیت رفت‌وآمد قطارهای باربری در مسیر خط، می‌باشد.

از این‌رو، اداره مستقل خط آهن افغانستان در کنار اجرای پروژه‌های احداث خط آهن، تلاش کرده است که از امکانات، تجهیزات و تأسیسات موجود خط آهن کشور، به‌درستی حفظ و مراقبت شود.

ریاست حفظ و مراقبت خط آهن بلخ، به‌صورت همه‌روزه، هفته‌وار، ماهوار و ربعوار، از مسیر خط آهن حیرتان-مزارشریف، ایستگاه‌ها، پل‌چک‌ها، لوکوموتیف‌ها و واگون‌های مورد استفاده در این خط آهن، نظارت و حفاظت می‌کند.

این ریاست به‌صورت دوامدار نواقص و تخریبات احتمالی در این خط آهن -از نقطۀ صفری (پل دوستی) تا انتهای خط (مزارشریف)- از قبیل انحرافات افقی و عمودی، نشست خط و هم‌چنان سیستم سیگنالینگ برق مخابرات، را نظارت کرده و به آن رسیدگی می‌کند.

خط آهن حیرتان- مزارشریف که در سال ۲۰۱۰ میلادی تکمیل و به بهره‌برداری سپرده شد، تاکنون از این تأسیسات مطابق به معیارهای بین‌المللی حفظ و مراقبت شده است.

پیش از این، اداره مستقل خط آهن کشور، موفق شده است که تصدیق‌نامۀ حفظ و مراقبت و بهره‌بردای معیاری را، از برخی نهادهای معتبر بین‌المللی فعال در عرصه خط آهن، کسب کند.

خط آهن اصلی حیرتان- مزارشریف 75 کیلومتر و خط فرعی آن 31 کیلومتر طول دارد و ایستگاه‌های خطوط آهن حیرتان، جیرتان، تازه امید، نایب‌ آباد و مزارشریف در مسیر آن قرار دارند.

خط آهن یاد شده، یکی از مسیرهای اصلی تجارت و ترانزیت افغانستان با کشورهای ترکمنستان، اوزبیکستان، قزاقستان، چین و روسیه است که حجم انتقالات از این طریق در سال به هزارها تُن می‌رسد.

latest news and reports

BACK TO NEWS