انجمن شهرسازی و مهندسی افغانستان: فعالیت‌ها و دستاوردهای اداره مستقل خط آهن قابل تقدیر است

Sayed Zaher Mo…
Thu, Nov 12 2020 1:19 PM
جلسه

دیپلوم انجنیر میرویس غفوری، معاون عملیاتی اداره مستقل خط آهن با هیات رهبری و اعضای انجمن شهرسازی و مهندسی افغانستان در دفتر کارش دیدار کرده و راجع به فعالیت‌ها، برنامه‌ها و دستاوردهای این اداره و هم‌چنان جایگاه و اهمیت انجمن‌های تخصصی و مسلکی در کشور صحبت و تبادل نظر نمودند.

آقای غفوری با اشاره به پروژه‌های اداره مستقل خط آهن که تاکنون تطبیق شده است، گفت که بهره‌برداری از این پروژه‌ها وابستگی افغانستان به برخی کشورها را کاهش داده و نقش عمده در افزایش عواید ملی، ترانسپورت و تجارت و‌خود کفایی افغانستان داشته است.

وی هم‌چنان گفت که این اداره برخی از پروژه‌های بزرگ و مهمی دیگر را نیز در دستور کار دارد که با تطبیق و بهره‌برداری آن‌ها، افغانستان به نقطه اتصال، ترانزیت و همکاری منطقه تبدیل شده؛ رشد اقتصادی، خودکفایی و رفاه اجتماعی را در پی خواهد داشت.

جلسه 2


انجنیر عبدالمنان حکمت، رییس انجمن شهرسازی و مهندسی افغانستان برنامه‌ها، پروژه‌ها و دستاوردهای اداره مستقل خط آهن را برای سازندگی، پیشرفت و تثبیت جایگاه کشور مهم و قابل قدر خوانده، اعلام کرد که این انجمن آمادۀ است که با استفاده از ظرفیت‌های تخصصی و مسلکی خویش با این اداره همکاری نماید.

معاون عملیاتی اداره مستقل خط آهن ضمن استقبال از پیشنهادات و نظریات رهبری و اعضای انجمن، فعالیت انجمن‌های تخصصی در کشور را یک ضرورت عنوان کرده و افزود که از مشورت‌ها و ظرفیت‌های چنین نهادهایی استفاده خواهد شد.

latest news and reports

Tue, Dec 06 2022 5:58 PM
Background image

In order to Afghanization the railway affairs, a contract of technical support signed with Mansor fateh company!

yesterday, Monday, in witness of the leadership of administrative office of the president and the representatives of media, the railway authority signed a contract of technical support. . .

Mon, Sep 19 2022 8:58 PM
Background image

Restart of goods transportation from China to Afghanistan by railway

As New Economic Corridor was Created Between Afghanistan, Uzbekistan, Kyrgyzstan and China, Commercial goods have arrived from China to Kyrgyzstan using this corridor and loaded to. . .

Sat, Sep 10 2022 7:44 PM
Background image

A new economic corridor has been created between Afghanistan, Uzbekistan, China and Kyrgyzstan.

At the end of a two-day meeting in Tashkent, on Friday 9th September, representatives of the railways of Afghanistan, Uzbekistan, China and Kyrgyzstan signed the agreement according to. . .

BACK TO NEWS