هفته گذشته از طریق خط آهن (۱۲۰۰۵۲) تُن متریک انتقالات صورت گرفته است.

Sayed Zaher Mo…
Sat, Nov 19 2022 2:56 PM
انتقالات

در هفته گذشته از تاریخ  ۲۰ الی ۲۶ عقرب از طریق خط آهن افغانستان (۱۲۰۰۵۲) تُن متریک انتقالات صورت گرفته است.

در این میان از طریق خط آهن حیرتان (۹۷۳۱۶) تُن، خط آهن آقینه (۴۴۹۵) تُن و خط آهن تورغندی (۱۸۲۴۱) تُن، مجموعاً (۱۲۰۰۵۲) تُن متریک که شامل اموال نفتی، غیر نفتی و سایر مواد می‌شود، به کشور وارد و صادر شده است.

در مجموعه انتقالات یک بخش آن صادرات است، در هفته گذشته (۴۵۶) تن اموال تجارتی صادر شده که مقدار زیاد آن میوه خشک است.

اداره خط آهن افغانستان سعی می‌ورزد تا شرایط مناسبی را برای انتقالات و سهولت‌های بهتری را برای بازرگانان فراهم نماید.

اداره خط آهن افغانستان

آمریت نشرات

۲۸/۰۸/۱۴۰۱ هـ.ش.

latest news and reports

Tue, Dec 06 2022 5:58 PM
Background image

In order to Afghanization the railway affairs, a contract of technical support signed with Mansor fateh company!

yesterday, Monday, in witness of the leadership of administrative office of the president and the representatives of media, the railway authority signed a contract of technical support. . .

Mon, Sep 19 2022 8:58 PM
Background image

Restart of goods transportation from China to Afghanistan by railway

As New Economic Corridor was Created Between Afghanistan, Uzbekistan, Kyrgyzstan and China, Commercial goods have arrived from China to Kyrgyzstan using this corridor and loaded to. . .

Sat, Sep 10 2022 7:44 PM
Background image

A new economic corridor has been created between Afghanistan, Uzbekistan, China and Kyrgyzstan.

At the end of a two-day meeting in Tashkent, on Friday 9th September, representatives of the railways of Afghanistan, Uzbekistan, China and Kyrgyzstan signed the agreement according to. . .

BACK TO NEWS