رئیس حفظ و مراقبت زیربناها

Sayed Zaher Mo…
پنجشنبه ۱۴۰۱/۵/۲۷ - ۱۴:۱۲
لوگو

Publish Date

Closing Date

Location

کابل_ افغانستان

Sorry...This form is closed to new submissions.

لایحه وظایف بست­ های خدمات ملکی

معلومات کلی بست

شماره اعلان بست:

 

عنوان وظیفه:

رئیس حفظ و مراقبت زیربناها

بست:

2

وزارت یا اداره:

اداره خط آهن افغانستان

بخش مربوطه:

معاونیت تخنیکی

موقعیت بست:

کابل

تعداد بست:

۱

گزارشدهی به :

معاون تخنیکی

گزارش­گیر از:

کارکنان تحت اثر و قدمه های ولایتی (مطابق ساختارتشکیلاتی)

کود بست:

 

تاریخ بازنگری:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

---------------------------------------------------------------------------

هدف وظیفه :بررسی ، کنترول ، سازماندهی  و هماهنگی عملیات حفظ و مراقبت زیربناءهای خطوط آهن در مطابقت به نورم ها و ستندردهای مربوطه  جهت حرکت مصئون و مداوم قطارها

وظایف تخصصی:

 1. حصول اطمینان از اجرای به موقع امور حفظ و مراقبت ساختمان های انجنیری و زیربناءهای خط آهن ( پل ، پلچک و سایر ساختمانهای کمکی) با درنظرداشت نورم ها و ستندردهای قبول شده و همچنان قوانین و مقررات اداره.
 2. حصول اطمینان از کارکرد گروپ های حفظ و مراقبت زیربناءهای خط آهن و قدمه های ولایتی به صورت یومیه ، هفته وار ، ماهوار و سالانه؛
 3. نظارت و کنترول از ترتیب و تدوین پلان­های کاری جهت عملی سازی پروسه حفظ و مراقبت زیربناءهای خط آهن.
 4. حصول اطمینان از تطبیق پلان و پروگرام های اداره در رابطه به حفظ و مراقبت زیربناءهای خط آهن.
 5. توظیف و اعزام تیم های انجنیری به ساحه و ولایات جهت نظارت از کیفیت فعالیت های حفظ و مراقبت روتین، دوره ای و سالانه.
 6. نظارت و گزارش گیری از نحوه انجام پروسه حفظ و مراقبت زیربناهای خط آهن و ارائه آن به بخش مربوطه.
 7. ایجاد هماهنگی و ارتباط منظم با بخش های حفظ و مراقبتی ولایات به منظور مدیریت بهتر فعالیت های حفظ و مراقبتی زیربناهای خط آهن.
 8. تهیه، ترتیب و نظارت بر تطبیق لوایح و دستورالعمل ها جهت پیشبرد موثر امور حفظ و مراقبت زیربناهای خط آهن.
 9. طرح و ترتیب پلانهای کاری یومیه، دوره ای و اضطراری حفظ و مراقبت زیربناهای خط آهن و اجراء آن با در نظرداشت نیازمندی های پروژه ها.
 10. کنترول و بررسی از برآورد و پیش بینی بودجه سالانه مورد ضرورت برای انجام امور حفظ و مراقبت و بازسازی زیربناهای خط آهن.
 11. فراهم نمودن تجهیزات و تسهیلات لازم برای کارمندان و قدمه های ولایتی جهت پیشبرد هر چه بهتر و خوبتر امور حفظ و مراقبت زیربناهای خط آهن.

وظایف مدیریتی:

 1. ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه ریاست  در مطابقت با پلان عمومی اداره، به منظور رسیدن به اهداف تعیین شده اداره.
 2. تشخیص و پیشنهاد نیازمندی های بودجوی امورات حفظ و مراقبتی زیربناهای خطوط آهن به اساس پلان کاری سالانه اداره.
 3. تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحۀ کاری مربوطه.
 4. تأمین شفافیت و حسابدهی از اجراآت کاری بخش مربوطه جهت دستیابی به اهداف لازمه.
 5. رهبری و مدیریت کارکنان تحت اثر جهت حصول اطمینان از اجراات موثر و بموقع.
 6. ارزیابی اجراآت کارکنان تحت اثر بمنظور ایجاد انگیزه برای بهبود اجراآت، افزایش مؤثریت و بازدهی کار، تعیین نیازهای آموزشی و بالابردن ارتقاء ظرفیت
 7. ارائه مشوره های مسلکی و اتخاذ تصمیم در امر تحقق اهداف و پروگرام های اداره.
 8. انکشاف و انتقال مهارت های مسلکی، مشوره دهی و آموزش های جریان کار برای کارمندان تحت اثر و تدویر ورکشاپ ها، سیمینار ها .
 9. ارائه گزارش ماهوار ، ربعوار ، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دستاوردهای بخش مربوطه ، به منظور مطلع ساختن رهبری اداره؛
 10. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین ، مقررات و اهداف اداره سپرده می شود.

وظایف هماهنگی:

  1. تامین ارتباط و هماهنگی با قدمه های ولایتی اداره خط آهن افغانستان به منظور آگاهی از وضعیت زیربناهای خطوط و همجنان رفع مشکلات و چالش های بوجود آمده در خطوط آهن تحت بهره برداری .
  2. تامین ارتباط و هماهنگی با بخش های مرکزی اداره جهت انسجام بهتر امور بهره برداری و حفظ و مراقبت خط آهن.

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری:

این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد ۷، ۸ و  ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

رشته تحصیلی:

 1. داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس در  رشته های خط آهن ( ساختمان ، حفظ و مراقبت خط )  و به درجات بلند تر تحصیلی در رشته های فوق الذکر خط آهن ارجحیت داده می شود.

تجربه کاری:

 1.  تجربه کاری حداقل 3 سال مرتبط به وظیفه  از داخل و یا خارج کشور .
 2. مدیریتی یا تخصصی بخش های متذکره؛ دو سال برای ماستر و یک سال برای دوکتورا.

مهارت­های لازم:

 1. تسلط به یکی از زبان های رسمی (دری یا پشتو) ،  انگلیسی
 2. مهارتهای کامپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه
 3. مهارت های لازم در بخش های رهبری، ارتباطات و تصمیم گیری

رهنمود تسلیم دهی درخواست:

اشخاص واجد شرایط می توانند فورم مخصوص درخواستی را از لینک ذیل یا از آمریت منابع بشری اداره خط آهن افغانستان از تاریخ اعلان الی ده یوم کاری اخذ نموده و بعد از خانه پری به دفتر منابع بشری، اداره خط آهن افغانستان واقع سرک شش درک، مقابل سایت کمپنی اتصالات، کابل_افغانستان تسلیم و یا به  ایمیل آدرس hr.ara.recruitment@gmail.com  بفرستند.

نوت: لطفاً عنوان  بست مورد نظر را در عنوان یا subject ایمیل تحریر بدارید، در غیر آن درخواست شما مسترد خواهد شد.

برای دانلود فورم درخواستی اینجا کلیک کنید!