انجنیر ساختمان خط آهن

Kalimullah Sah…
سه‌شنبه ۱۴۰۲/۱۱/۳ - ۱۱:۱۳
انجنیر ساختمان

Publish Date

Closing Date

Location

کابل

Sorry...This form is closed to new submissions.

 

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

 

 

عنوان وظیفه:

انجنیر ساختمان خط آهن

 

بست:

NTA

 

وزارت یا اداره:

اداره خط آهن افغانستان

 

بخش مربوط:

ریاست ساختمان زیربناها

 

موقعیت بست:

ولایت هرات

 

تعداد پست:

1

 

گزارشده به:

انجنیر هماهنگ کننده پروژه و آمر نظارت پروژه ها

 

گزارش­گیر از:

 

 

کد بست:

 

 

تاریخ بازنگری:

01/05/1402

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هدف وظیفه:  مراقبت ،کنترول  و حصول اطمینان از تطبیق پروژه ها مطابق پلان کاری، نقشه ها، بل احجام کار، مشخصات تخنیکی و نورم های بین المللی.

صلاحیت‌ها و مسئولیت‌های وظیفوی:

وظایف تخصصی:

 1. تهیه و ترتیب پلان کاری خویش در مطابقت با نیازمندی پروژه؛
 2. مراقبت و کنترول از تمامی فعالیت های تطبیق پروژه، حصول اطمینان از کمیت و کیفیت پروژه؛
 3. مراقبت،کنترول و حصول اطمینان از تطبیق پروژه طبق پلان کاری، نقشه های تائید شده، مشخصات تخنیکی و شرایط قرارداد منعقده؛
 4. کنترول، مراقبت و جلوگیری از مصارف و زمان اضافی با در نظر داشت بودجه اصلی و معیاد قرارداد در پروژه های ساختمانی خط آهن؛
 5. نظارت از تمامی تست های لازمه به شکل دوامدارکه مطابق مشخصات پروژه انجام میگردد،
 6. کنترول، بررسی و تائید انوایس های ارایه شده قراردادی به اساس کار حقیقی انجام شده و بل احجام کار پروژه در هماهنگی با انجنیر برآورد و مدیر پروژه؛
 7. کنترول، مراقبت و حصول اطمینان از تطبیق تمامی مسائل ایمنی پروژه؛
 8. تهیه، ترتیب و ارایه پلان های یومیه، هفته وار، پانزده روزه،ماهوار و سالانه پروژه؛
 9. تشخیص و بررسی نیازمندی های پروژه در مطابقت با وضعیت ساحه و ارایه راهکار های مناسب برای تطبیق پروژه ها؛
 10. اجرای سایر وظایف بر حسب هدایات آمرین ذیصالح مطابق به قوانین، مقررات واهداف اداره؛

وظایف مدیریتی:

   1. تهیه و ترتیب پلان کاری یومیه، هفته وار،ماهوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی به منظور رسیدن به اهداف تعین شده پروژه؛

2-  تهیه، ترتیب و ارایه گزارش تکمیلی پروژه و حفظ و نگهداری تمامی اسناد پروژه در دفتر ساحوی؛

    3- تهیه و ارایه راپورهای روزانه هفته وار، ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از پیشرفت فزیکی پروژه؛

 1. ترتیب و تطبیق برنامه های ارتقای ظرفیت در بخش تطبیق پروژه برای کارمندان اداره در صورت نیاز؛
 2. اداره،مدیریت، پلانگذاری و سازماندهی بودیجه و معیاد تعین شده پروژه طبق شرایط قرارداد؛

وظایف هماهنگی:

 • ایجاد هماهنگی و همکاری لازم با تیم مراقبت کننده پروژه، شرکت قراردادی،قدمه ولایتی و مدیر پروژه در جریان تطبیق پروژه؛
 • هماهنگی و تامین ارتباط با بخش های مربوطه و سایر بخش های مرتبط جهت انسجام بهتر امور؛

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

رشته تحصیلی: داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس در یکی از رشته های: انجنیری خط آهن، انجنیری ساختمان های ترانسپوتی، انجنیری سیول، و به درجات بالاتر در رشته های فوق الذکر ترجیح داده میشود.

تجربه کاری: تجربه کاری مرتبط به وظیفه حد اقل شش سال برای دارندگان سند تحصیلی لیسانس و حد اقل پنج سال برای ماستر(با ارایه اسناد مبنی بر انجام کار مرتبط به وظیفه در پروژه های بزرگ زیر بنائی)؛

مهارت­‌های لازم :

 • تسلط به یکی از زبان‌های رسمی (پشتو یا دری)؛
 • تسلط به زبان انگلیسی ( تحریر و تکلم )؛
 • مهارت‌های کمپوتری دربرنامه‌های مرتبط به وظیفه؛
 • آشنایی با تجهیزات و سایل سروی؛
 • آشنایی با پروگرام Primavera ؛

اداره خط آهن افغانستان به منظور شناسائی و جذب افراد شایسته و کارا و سپردن کار به اهل آن به تعداد (7) بست قرار دادی NTA خویش  را از تاریخ (12/7/1445) الی (22/7/1445) برای مدت ده روز کاری به اعلان رقابتی سپرده است.

طریقه کاندید شدن:

تمام واجدین شرایط که علاقمند اشتراک در پروسه های رقابتی این اداره باشند، میتوانند کاپی اسناد تجربه کاری، تحصیلی و تذکره خویش را در یک فایل PDF ضمیمه نموده و همزمان به ایمیل ادرس های ( hr.recruitment@ara.gov.af) و (hr.ara1402@gmail.com ) طور الکترونیک ارسال بدارند.

از تمام کاندیدان محترم تقاضا می‏گردد تا عنوان بست را در درخواست خویش ذکر نمایند.

متقاضیان محترم که سابقه کاری در ادارات امارتی دارند مکلف به ارایه خلص سوانح بروز (ابدت) از واحد اولی اداره که تاریخ آن کمتر از شش ماه نباشد هستند.

کاندیدان محترم که سابقه کاری منحیث کارکن قراردادی در ادارات امارتی، موسسات و سازمان های بین المللی و شرکت های خصوصی داخلی و خارجی دارند مکلف به ارائه کاپی قرارداد کاری فورم مالیه دهی و تائید شرکت و یا موسسه از مرجع مربوطه میباشند.

هرگاه کمیته استخدام در مورد اسناد تحصیلی و تجربه کاری متقاضی شک داشته باشد میتواند اسناد تحصیلی و یا تجربه کاری مذکور را غرض ارزیابی به مراجع مربوطه محول نموده و پروسه بعدی الی معلومات لازم به تعویق اندازد.

اسناد تحصیلی متقاضیان که در خارج از کشور تحصیل نموده باید از طرف وزارت تحصیلات عالی افغانستان تائید شده باشد.

نتایج شارت لست، زمان و مکان امتحان و نتیجه امتحان از طریق ایمیل به کاندیدان محترم اطلاع داده خواهد شد.

نوت: درخواستی کاندیدان محترم صرف طور آنلاین جمع آوری میگردد؛