اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

Sayed Zaher Mo…
اداره خط آهن

Publish Date

Closing Date

Location کابل- افغانستان

فورم شماره: P_02

بدینوسیله به تأسی از فقره 2 ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، که اداره خط آهن وزارت ترانسپورت در نظر دارد، : تهیه و تدارک تجهیزات دفتری، مبل وفرنیچر، میز، چوکی و تجهیزات دفتری اداره مرکزی و ریاست های ولایتی تحت شماره داوطلبی ARA/1398/NCB/G-006)) خویش را با شرکت حامد الیاس لمیتد دارنده جواز نمبر(0101-5769) آدرس شرکت: مندوی سرای سید حبیب الله مرکز کابل افغانستان را به قیمت مجموعی مبلغ (2,769,990-) دو میلیون و هفت صد و شصت و نه هزار و نه صد و نود افغانی اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به آمریت تدارکات اداره خط آهن ج-ا-ا واقع سرک پل چرخی مقابل مرکز تعلیمی اردوی ملی / کابل / افغانستان وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.