آمر استخدام

Sayed Zaher Mo…
پنجشنبه ۱۳۹۸/۹/۷ - ۱۳:۴۵
اداره خط آهن

Publish Date

Closing Date

Location

کابل-افغانستان

Sorry...This form is closed to new submissions.

 

لایحه وظایف پست­ های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

 

عنوان وظیفه:

آمر استخدام

بست:

۳

وزارت یا اداره:

اداره خط آهن افغانستان

موقعیت پست:

کابل(مرکز)

تعداد بست:

1

گزارشده به:

رئیس منابع بشری

گزارش­گیر از:

کارکنان تحت اثر (مطابق ساختار تشکیلاتی)

تاریخ بازنگری:

23/08/1397

     

...........................................................................................................................................................

هدف وظیفه: نظارت، کنترول و مدیریت از پروسه استخدام کارکنان اداره خط آهن افغانستان در مرکز و ولایات در مطابقت با قوانین و اسناد تقنینی،به منظور تامین شفافیت و جلوگیری از تبعیض

...........................................................................................................................................................

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 1. تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه بخش مربوطه در مطابقت با پلان عمومی به منظور نیل به اهداف تعین شده اداره.
 2. نظارت از پروسه استخدام در مرکز و ارایه گزارش به موقع به بخش مربوطه.
 3. حصول اطمینان از طی مراحل اسناد مربوطه به استخدام(تقرر، تبدیل و انفکاک) مطابق با قانون جهت اخذ منظوری از مقام اداره.
 4. نظارت دقیق از پروسه استخدام، شارت لیست، امتحان تحریری و مصاحبه در مطابقت به قانون و اسناد تقنینی، جهت جلوگیری از تبعیض.
 5. حصول اطمینان از اعلان بست ها در بورد اعلانات اداره، ویب سایت کمیسیون، ویب سایت های کاریابی و سایر جهت نشر گسترده آن.
 6. هماهنگی و تامین ارتباط کاری با تمام ریاست های مرکزی و ولایتی اداره، جهت تامین شفافیت در پروسه استخدام.
 7. تهیه و ترتیب سیستم فایلنگ به شکل کتبی و الکترونیکی، جهت حفظ و نگهداشت تمام اسناد پروسه استخدام در مطابقت به قانون.
 8. تنظیم اداره و مدیریت از پرسونل تحت اثر.
 9. ترتیب و ادائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از کارکردها و دستاوردها به بخش مربوطه.
 10. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق احکام قانون، مقررات و اهداف اداره به وی سپرده می شود.

...........................................................................................................................................................

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حداقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس در یکی از رشته های: مدیریت منابع بشری، پالیسی عامه، اداره عامه، کمپیوترساینس، اقتصاد، حقوق، علوم سیاسی، اداره و تجارت، مدیریت عمومی، علوم اجتماعی(ژونالیزم، ادبیات، علوم بشری، بشرشناسی، جامعه شناسی، روانشناسی و علوم تربیتی، مشاوره و رهنمایی) و به درجه تحصیلی بلند تر  در رشته های فوق ترجیح داده میشود.
 2. داشتن حداقل دو سال تجربه کاری مرتبط مشابه در مدیریت منابع بشری، سوانح کارکنان، استخدام، ارتباطات، ارتقای ظرفیت و یا سایر موارد مندرج اهداف و مسئولیت های وظیفوی این بست.
 3. تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتو یا دری) و آشنایی با زبان انگلیسی.
 4. مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

...........................................................................................................................................................

رهنمود تسلیم دهی درخواست:

اشخاص واجد شرایط می توانند فورم مخصوص درخواستی را از لینک ذیل یا از ریاست منابع بشری اداره خط آهن افغانستان  اخذ نماید و بعد از خانه پری به دفتر منابع بشری، اداره خط آهن افغانستان واقع سرک کابل-جلال آباد، مقابل مرکز تعلیمی اردوی ملی، کابل، افغانستان تسلیم و یا به  ایمیل آدرس  hr.ara.recruitment@gmail.com بفرستید.

نوت: لطفاً عنوان  بست مورد نظر را در عنوان یا subject ایمیل تحریر بدارید، در غیر آن درخواست شما مسترد خواهد شد.

Documents

برای دانلود فورم اینجا کلیک کنید