آمر تفتیش داخلی

Sayed Zaher Mo…
یکشنبه ۱۳۹۸/۹/۱۰ - ۱۳:۴۸
اداره خط آهن

Publish Date

Closing Date

Location

کابل-افغانستان

Sorry...This form is closed to new submissions.

 

لایحه وظایف پست­ های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

 

عنوان وظیفه:

آمر تفتیش داخلی

بست:

۳

وزارت یا اداره:

اداره خط آهن افغانستان

موقعیت پست:

کابل(مرکز)

تعداد بست:

۱

گزارشده به:

رئیس عمومی اداره خط آهن افغانستان

گزارش­گیر از:

مفتیشین داخلی

تاریخ بازنگری:

23/08/1397

     

............................................................................................................................................................

هدف وظیفه: اداره، رهبری، نظارت و تنظیم پروسه تفتیش امور مالی اداره خط آهن افغانستان در مطابقت با قوانین، فرامین، مصوبات و مقرره های نافذ اداره عالی تفتیش

...........................................................................................................................................................

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 1. ترتیب و تنظیم پلان کاری سالانه و ربعوار تفتیش واحدهای اداره به منظور نیل به اهداف تعیین شده طرف اطمینان.
 2. مساعدت های میتودیک و عملی با مفتشین داخلی جهت استفاده بهتر از قوای بشری.
 3. مطالعه، ارزیابی، اتخاذ تدابیر لازم مبنی بر ارتقای سویه مفتشین جهت تسریع روند اجراات شان.
 4. تعقیب و کنترول تصامیم و هدایات مقام اداره در رابطه به نتایج تفتیش جهت تطبیق به مراجع مربوطه.
 5. ارائه اسنادو مدارک سو استفاده و سایر تخلفات غیرقانونی اشخاص ذیدخل به امضای رئیس عمومی اداره خط آهن افغانستان جهت تعقیب به اداره لوی څارنوالیږ
 6. تامین ارتباط و هماهنگی فعالیت ها و اجراات تفتیش داخلی با اداره کنترول و تفتیش جمهوری اسلامی افغانستان.
 7. ارائه پیشنهاد مشخص و اصلاحی به مقام اداره جهت رفع نارسائی های مراجع تحت بررسی به اساس نتایج کار مفتیشین.
 8. همکاری در طرح پلان استراتیژیک عرصه های کاری مربوطه با مقام اداره.
 9. حصول اطمینان از رعایت تطبیق قوانین، مقررات، فرامین و مصوبات، نتایج بررسی های مفتیشین و ارائه آن بعد از غور و بررسی در مدت بیست یوم به مقام اداره جهت اخذ هدایت به مراجع مربوطه.
 10. اجراء سایر وظایف که از طرف مقامات مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده می شود.

...........................................................................................................................................................

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حداقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس در یکی از رشته های: حقوق، اقتصاد، اداره و تجارت، اداره عامه، مدیریت مالی و به درجه تحصیلی بلند تر  در رشته های فوق ترجیح داده میشود.
 2. داشتن حداقل دو سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه.
 3. تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتو یا دری) و آشنایی با زبان انگلیسی.
 4. آشنایی با پروگرام های کمپیوتر(ورد و اکسل).
 5. داشتن مهارت در اداره و منجمنت، رهبری وارتباطات.

...........................................................................................................................................................

رهنمود تسلیم دهی درخواست:

اشخاص واجد شرایط می توانند فورم مخصوص درخواستی را از لینک ذیل یا از ریاست منابع بشری اداره خط آهن افغانستان  اخذ نماید و بعد از خانه پری به دفتر منابع بشری، اداره خط آهن افغانستان واقع سرک کابل-جلال آباد، مقابل مرکز تعلیمی اردوی ملی، کابل، افغانستان تسلیم و یا به  ایمیل آدرس  hr.ara.recruitment@gmail.com بفرستید.

نوت: لطفاً عنوان  بست مورد نظر را در عنوان یا subject ایمیل تحریر بدارید، در غیر آن درخواست شما مسترد خواهد شد.

Documents

برای دانلود فورم اینجا کلیک کنید