هفته گذشته از طریق خط آهن (۷۳۶۸۵) متریک تُن انتقالات صورت گرفته است

Kalimullah Sah…
Tue, May 14 2024 3:21 PM
انتقالات

در هفته گذشته از تاریخ (۱۴ ثور ۱۴۰۳ هـ.ش. الی ۲۰ ثور) از طریق خطوط آهن افغانستان (۷۳۶۸۵) متریک تُن انتقالات صورت گرفته است.

در این میان از طریق بندر حیرتان (۶۰۳۹۰) تُن، بندر آقینه (۶۶۸۵) تُن و بندر تورغندی (۶۶۱۰) تُن مجموعاً (۷۳۶۸۵) متریک تُن که شامل اموال نفتی، غیر نفتی و سایر مواد می‌شود، به کشور وارد و صادر شده است.

در مجموعه انتقالات یک بخش آن صادرات است، در هفته گذشته (۲۲۸۸) تُن اموال تجارتی صادر شده که مقدار زیاد آن جوس آب آنار و سنګ های معدنی است.

هر چه میزان انتقالات و صادرات از طریق خط آهن افزایش می یابد، فرصت های شغلی بیشتری فراهم می شود، عواید ملی افزایش می یابد و راه به سوی ثبات اقتصادی، ترقی و خود اتکایی باز می شود.

تاجران عزيز! اگر می خواهید آموال تجاری خود را به شیوه مصؤن، ارزان و سریع از طریق خط آهن انتقال دهید، می توانید با مسئولین مربوطه اداره خط آهن افغانستان در مرکز کابل و ولایات تماس بگیرید.

  • کابل: 0202320933
  • بلخ: 0792008090
  • هرات: 0793500545
  • فارياب: 0794050003

اداره خط آهن افغانستان سعی می‌ورزد تا شرایط مناسبی را برای انتقالات و سهولت ‌های بهتری را برای تجاران فراهم نماید.

 

آمریت نشرات

۲۵ ثور ۱۴۰۳ هـ.ش.

۶ ذو القعدة الحرام ۱۴۴۵ هـ.ق.

latest news and reports

BACK TO NEWS