پلان شوي پروژې

  • د اوسپنې پټلۍ د مسلکي انستیتوت تجهیز کول
  • د حیرتان – مزارشریف اوسپنې پټلۍ ترمیم او بیارغونې پروژه