پروژه های پلانی

پروژه‌های پلان شده سال مالی 1401

 • تجهیز انستیتوت مسلکی خط آهن
 • ترمیم او بازسازی خط آهن حیرتان- مزارشریف

برنامه‌ها و پروژه های اداره خط آهن برای آینده:

 • ساختمان خط آهن سپین بولدک کندهار
 • دیتیل دیزاین و ساختمان (43) کیلومتر فاز اول قطعه چهارم خط آهن خواف- هرات
 • دیتیل دیزان و ساختمان (44) کیلومتر فاز دوم قطعه چهارم خط آهن خواف - هرات
 • ساختمان خط آهن تورخم - جلال آباد کابل
 • دیتیل دیزاین و ساختمان خط آهن  کندز - شیرخان بندر -  مزارشریف
 • ساختمان خط آهن تورغندی - هرات
 • ساختمان خط آهن اندخوی شبرغان
 • خریداری تجهیزات و ماشین آلات بهره‌برداری و حفظ مراقبت خط آهن حیرتان- مزارشریف
 • خدمات بهره‌برداری، حفظ و مراقبت و اعمار دفاتر ولایتی
 •  تأمین بودجه برای تطبیق کوریدور خط آهن اتصال آسیای مرکزی به آسیای جنوبی از طریق افغانستان
 • دیتیل دیزاین و ساختمان خط آهن مزارشریف - هرات
 • بهرهبرداری، حفظ و مراقبت و خریداری تجهیزات باربری، برای خط آهن  قطعه سوم خواف - هرات
 • احداث خطوط ریلی جهت حمل و نقل داخلی و بین‌المللی به‌منظور تقویت اقتصاد پایدار، که به بهبود امنیت، توسعه اقتصادی، ایجاد فرصت‌های شغلی و اتصال تجار ملی به بازارهای کشور‌های منطقه و جهانی کمک نماید.
 • جلب همکاری و مشارکت سایر نهادهای دولتی و سازمان های بین المللی، در عرصه احداث و ارایه خدمات خط آهن.
 • پیشبرد تمام امور ساختمانی، بهره‌برداری، حفظ و مراقبت شبکه‌ خط اهن کشور.
 • تدوین طرح جامع و مسلکی ساختار تشکیلاتی اداره خط اهن.
 • تهیه طرح و مدیریت پلان ظرفیت سازی اداره.