اتحادیه بین المللی خطوط آهن (UIC)

یو آی سی (UIC)، یک اتحادیه حرفه‌ای بین المللی در عرصه خط آهن و ترویج حمل و نقل ریلی

یو آی سی یک اتحادیه پویا و کار آگاه می‌باشد و به نهاد یا کشورهای عضو کمک می‌نماید تا موفقیت و فرصت‌های مداوم خود را پیدا کنند. از اعضا دعوت می‌شود تا نقش فعال در گروه‌های کاری و مجالس یو آی سی، جایی که موقعیت خط آهن در مسائل منطقوی و جهانی شکل گرفته است، سهم‌گیر باشند.

مشارکت فعال در گروه‌های کاری یک فرصت بی نظیر برای ابراز نظرات و بهره‌گیری از خط آهن در سطح جهانی است. یو آی سی اتحادیه‌ای برای همکاری‌های فنی و هماهنگ سازی در عرصه خطوط آهن است. زیرا نیازهای خود را توسعه می‌دهد تا از مزایای بالقوه شرکت‌های خط آهن شود. اعضا را به طور باقاعده از پیشرفت‌های کلیدی یو آی سی در رابطه با فعالیت‌های آن‌ها مطلع می‌سازد. این اجازه می‌دهد تا اعضا تغییرات قانونی و فنی را پیش بینی و به طور موثر در روند کسب و کار خود ادغام کند.

کد سازمان یو آی سی یک شماره دو رقمی است که عضویت کشورهای فعال را شناسایی می‌کند. اداره خط آهن افغانستان دارای عضویت کد کشوری شماره 68 است.

که شما می‌توانید این کد را در این سایت مشاهده کنید:https://uic.org