پلان‌های توسعه‌یی اداره خط آهن افغانستان برای سال مالی 1399

  • اعمار ساختمان فاز اول قطعه چهارم خواف-هرات به طول 43 کیلومتر؛
  • دیتیل دیزان و اعمار ساختمان فاز دوم قطعه چهارم خواف- هرات به طول 44 کیلومتر؛
  • خریداری تجهیزات و ماشین آلات بهره‌برداری و حفظ مراقبت، خط آهن حیرتان-مزارشریف؛
  • دیتیل دیزاین و ساختمان مسیر خط آهن مزار شریف تا هرات به طول 656 کیلومتر؛
  • دیزاین و ساختمان ورکشاپ تخنیکی بهره‌برداری ایستگاه نایب آباد ولایت بلخ؛
  • اعمار ساختمان کانال‌ها جهت رد آب در ساحه ایستگاه خط آهن تورغندی؛
  • اعمار هشت باب پوسته امنیتی مورد نیاز فاز اول قطعه چهارم خط آهن خواف-هرات؛
  • دیتیل دیزاین و ساختمان خط آهن مسیر شیرخان بندر-کندز تا مزارشریف؛
  • اعمارهشت باب پوسته امنیتی مورد نیاز مسیر خط آهن آقینه-اندخوی.
  • تکمیل ساختمان و نصب یک باب ترانسفارمر تولید برق در تعمیرهای اداری خط آهن ولایت‌های بلخ و هرات.