ویدیوها

د خواف-هرات اوسپنې پټلۍ د څلورمې قطعې دویم فاز د ډیزان ډیتیل پروسې ۵۰ سلنه پرمختګ کړی

د خواف-هرات اوسپنې پټلۍ د څلورمې قطعې دویم فاز د ډیزان ډیتیل پروسې ۵۰ سلنه پرمختګ کړی

د افغانستان، ترکمنستان او آزربايجان د ولسمشرانو په درې اړخيز بحث کې، د اوسپنې پټلۍ شبکې د پراختيا او له هغه څخه د ګټې اخېستنې په اړه، د هېواد د ولسمشر د خبرو ىوه برخه

د کندهار د اوسپنې پټلۍ آمریت اداري ودانۍ ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه

د کندهار د اوسپنې پټلۍ آمریت اداري ودانۍ ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه

جمهور رئیس حضوریده خواف - هرات تېمیر یۉلی بیرینچی فازی تۉرتینچی بۉلیمی‌نینگ شرطنامه‌سیگه قۉل قوییلدی

جمهور رئیس حضوریده خواف - هرات تېمیر یۉلی بیرینچی فازی تۉرتینچی بۉلیمی‌نینگ شرطنامه‌سیگه قۉل قوییلدی

حیرتان بندر

حیرتان بندر

حیرتان بندر

دحیرتان رېل پټلۍ له لارې چین ته لومړنۍ تجارتي محموله صادره شوه

دحیرتان رېل پټلۍ له لارې چین ته لومړنۍ تجارتي محموله صادره شوه

دحیرتان رېل پټلۍ له لارې چین ته لومړنۍ تجارتي محموله صادره شوه