تاثیر پروژه‌های اداره خط آهن افغانستان بالای عواید کشور

  •   مسیرهای خط آهن باعث انتقال کالاهای تجارتی بیشتر و عواید ناشی از آن گردیده که در حال حاضر اداره خط آهن به یکی از ادارات مهم عایداتی افغانستان تبدیل شده است.
  • باوجود گسترش ویرویس کرونا، در سال مالی 1399 بیش از 3 میلیارد و 376 میلیون افغانی این اداره عواید جمع‌آوری کرده که نسبت به سال قبل نزدیک به یک میلیارد افغانی بیشتر است.
  • انتقال بیش از 4 میلیون و 452 هزار تُن اموال تجارتی از مسیرهای خط آهن، با قیمت مناسب و زمان کم.