دست‌آوردهای اداره خط آهن و اهمیت آن‌ها در سال مالی 1399

افتتاح و بهره‌برداری 62 کیلومتر خط آهن خواف هرات؛

افغانستان از این طریق به شبکه خط آهن ایران، عراق، ترکیه و سپس به شبکه خط آهن و بندرهای آبی کشورهای اروپایی متصل شده است.

تکمیل و آماده بهره‌برداری ساختن 30 کیلومتر خط آهن آقینه اندخوی؛

بهره‌برداری از این پروژه دسترسی تاجران افغانستان را به بازارهای کشورهای آسیای میانه تسهیل کرده و باعث رونق تجارت و کاهش قیمت مواد سوختی و ساختمانی در داخل می‌شود.

تکمیل پروژه دیتیل دیزاین فاز دوم قطعه چهارم خط آهن خواف هرات به‌طول 44 کیلومتر و آغاز کارساختمانی 43 کیلومتر فاز اول این قطعه؛

با تکمیل شدن این دو پروژه، شهرک صنعتی هرات به مارکیت‌های کشورهای منطقه و فرا منطقه وصل می‌شود که سبب کاهش در قیمت و افزایش انتقال اموال تجارتی به مارکیت‌های جهانی خواهد شد.

افزایش 26 درصدی در انتقالات از طریق خط آهن در سال مالی 1399؛

با وجود گسترش ویروس کرونا انتقالات از طریق خط آهن بیشتر شد که این امر از کمبود مواد اساسی در بازارهای کشور جلوگیری کرد و سطح تجارت افغانستان، با کشورهای همسایه از جمله کشورهای آسیای میانه افزایش پیدا کرد.

در سال مالی 1399 بیش از 4 میلیون و 452 هزار تُن اموال تجارتی از مسیرهای خط آهن مزارشریف حیرتان، آقینه، تورغندی و خواف - هرات انتقال پیدا کرده است؛ در حالی که در سال گذشته این رقم 3 میلیون و 400 هزار تُن بوده است.

کسب عواید بیشتر از سقف تعیین شده توسط وزارت مالیه؛

اداره خط آهن با تلاش و مدیریت درست توانست که در سال مالی گذشته، چند درصد بیشتر از میزان عوایدی که از سوی وزارت مالیه هدف تعیین شده بود، جمع‌آوری کند.

مجموع عوایدی که در سال مالی 1399 از سوی این اداره به عواید ملی واریز گردید، به بیش از  3 میلیارد و 376 میلیون افغانی می‌رسد؛ در حالی که این رقم در سال مالی 1398 به حدود 2 میلیارد و 581 میلیون افغانی می‌رسید.

 

جلب همکاری سرمایه‌گذاران خارجی برای سرمایه‌گذاری در سکتور خط آهن افغانستان؛

گفت‌وگویی که با شماری از کشورهای منطقه، نهادهای بین‌المللی صورت گرفته و تفاهم‌نامه‌هایی که به امضا رسیده است، آن‌ها متعهد شده‌اند که افغانستان را در تطبیق پروژه‌های خط آهن کمک و همکاری نمایند.

مجهز کردن بنادر خط آهن به سیستم «اسیکودا» و تطبیق مقرارت برای جمع‌آوری شفاف عواید؛

نصب و فعال‌سازی سیستم «اسیکودا» و تطبیق قوانین و مقررات خط آهن در بنادر خط آهن، پروسه جمع‌آوری عواید را شفاف، روند تخلیه و انتقالات را منظم و سریع و طی مراحل اسناد را ساده کرده است.

استخدام نیروی کار مسلکی و ارتقای ظرفیت اداره؛

اداره خط آهن تلاش کرده است، ریاست‌های که توسط سرپرست اداره می‌شد، بست‌های خالی قدمه‌های پایین و متخصصین مورد نیاز را، از طریق رقابت آزاد و با همکاری کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی استخدام کند.

در این سال، اداره خط آهن تمام کارمندانش را ثبت سیستم اطلاعات منابع بشری (HRMIS)، کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی کرده است.

هم‌چنان، شماری از کارمندانش را برای کسب آموزش و تجربه مسلکی به خارج از کشور اعزام کرده و فارغان انجنیری خط آهن پوهنتون پلتخنیک را در بست‌های تخنیکی اداره خط آهن استخدام نموده است.