اطلاعیه تصمیم قرارداد!

Kalimullah Sah…
اطلاعیه

Publish Date

Closing Date

 

فورم شماره: P_02

اطلاعیه تصمیم قرارداد:

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانده می شود، که اداره خط آهن افغانستان در نظر دارد پروژه "تهیه و تدارک وسایل و تجهیزات حفظ و مراقبتی مورد نیاز خطوط آهن آقینه اندخوی و تورغندی" تحت شماره داوطلبی (ARA/1402/NCB/G-004) را به شرکت محترم تجارتی و لوژستیکی گلاب الدین خان زاده، دارنده جواز نمبر(14195) آدرس شرکت، قوای مرکز نجیب زراب مارکیت، ناحیه 2، مرکزکابل، کابل، به قیمت مجموعی مبلغ (8,708,100) هشت میلیون و هفتصد و هشت هزار و صد افغانی اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طورکتبی توأم با دلایل آن به آمریت تدارکات اداره خط آهن ا.ا.ا واقع سرک ناحیه نهم گذر27 سرک عمومی شش درک، مقابل سایت شرکت اتصالات، اداره خط آهن افغانستان – کابل وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

More tenders

Mon, May 10 2021 12:00 PM Herat- Afghanistan
Background image

Consultancy services for detail survery and detail design for Torghondy Herat Railway project (THR) length (113 Km)

Announcement for Request for Expression of Interest

(for Consulting Services - Consulting Firm)

Procuring Entity

National Procurement Authority on behalf . . .

Tue, Oct 20 2020 2:04 PM Kabul- Afghanistan
Background image

DETAILED SURVEY AND DETAILED DESIGN CONSULTANCY SERVICE

 

Announcement for Request for Expression of Interest

(FOR DETAILED SURVEY AND DETAILED DESIGN CONSULTANCY SERVICE)

Procuring Entity

Afghanistan Railway . . .

Back to tenders