آخریننمایش همه

یکشنبه ۱۴۰۰/۲/۵ - ۱۵:۵۳ کابل_ افغانستان
Background image

اعلان داوطلبی

عنوان پروژه: تمدید شبکه برق و نصب یک پایه ترانسفارمر (6~20)  کیلو ولت در استیشن اندخوی ؛

اداره خط آهن افغانستان از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا در پروسه داوطلبی مجدد " تمد . . .

چهارشنبه ۱۴۰۰/۲/۱ - ۱۲:۳ کابل_ افغانستان
Background image

اعلان داوطلبی!

عنوان پروژه: : پرزه جات مورد ضرورت وسایط نقلیه اداره خط آهن افغانستان برای سال مالی 1400؛

اداره خط آهن افغانستان از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا در پروسه داوطلبی" : پرزه . . .

پنجشنبه ۱۴۰۰/۱/۱۹ - ۹:۴۴ کابل_ افغانستان
Background image

اعلان داوطلبی!

فورم شماره: P_01                                  

عنوان پروژه: : تهیه و تدارک دو نوع تیل (پطرول و دیزل) مورد ضرورت سال مالی 1400 اداره خط آهن افغانستان؛

اداره خط آهن افغانستان از . . .

داوطلبی هاهمه داوطلبی ها

یکشنبه ۱۴۰۰/۲/۵ - ۱۵:۵۳ کابل_ افغانستان
Background image

اعلان داوطلبی

عنوان پروژه: تمدید شبکه برق و نصب یک پایه ترانسفارمر (6~20)  کیلو ولت در استیشن اندخوی ؛

اداره خط آهن افغانستان از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا در پروسه داوطلبی مجدد " تمدید شبکه برق و نصب یک پایه ترانسفارمر (6~20)  کیلو ولت در استیشن اندخوی " دارای نمبر تشخیصیه ARA/1400/ NCB/W-001 می‌باشد، اشتراک نموده و آفرهای سربسته خویش را مطابق شرایط شرطنامه، طبق قانون و طرزالعمل تدارکات ج.ا.ا . . .

چهارشنبه ۱۴۰۰/۲/۱ - ۱۲:۳ کابل_ افغانستان
Background image

اعلان داوطلبی!

عنوان پروژه: : پرزه جات مورد ضرورت وسایط نقلیه اداره خط آهن افغانستان برای سال مالی 1400؛

اداره خط آهن افغانستان از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا در پروسه داوطلبی" : پرزه . . .

بسته شدهنمایش همه

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۱/۳ - ۱۲:۷

اعلان برندگی مزایده

اداره  خط آهن افغانستان خدمات تخلیه و بار گیری اموال تجارتی و ترانزیتی در ایستگاه خط آهن اقینه _اندخوی ولایت فاریاب خویش را طبق مزایده جهت جمع آوری عواید به اعلان مزایده سپرده و در جلسه . . .

یکشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ - ۸:۳۲

اعلان مجدد داوطلبی!

فورم شماره: P_01                      
عنوان پروژه: پروژه اعمار تعمیر اداری و ملحقات آن در استیشن خط آهن حیرتان؛

اداره خط آهن افغانستان از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا در . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ - ۱۶:۰

اعلان داوطلبی!

فورم شماره: P_01                                  

عنوان پروژه: 81 قلم قرطاسیه باب مطبوع و غیر مطبوع مورد ضرورت سال مالی 1400؛

اداره خط آهن افغانستان از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲ - ۹:۳۹

اعلان مجدد داوطلبی!

فورم شماره: P_01                      

عنوان پروژه: اعمار و وصل برق تعمیر اداری آمریت خط آهن ولایت قندهار به سیستم برق شهری؛

اداره خط آهن افغانستان مجدداً از تمام داوطلبان واجد شرایط . . .

پنجشنبه ۱۳۹۹/۸/۲۲ - ۱۲:۵۲

اعلان داوطلبی مزایده!

اداره مستقل خط آهن افغانستان، خدمات تخلیه و بارگیری اموال تجارتی و ترانزیتی در ایستگاه خط آهن آقینه خویش را طبق مزایده جهت جمع‌آوری عواید به اعلان مزایده سپرده و جلسه مزایده بعد از 11 . . .

پنجشنبه ۱۳۹۹/۸/۲۲ - ۱۲:۴۳

اعلان داوطلبی مزایده!

اداره مستقل خط آهن افغانستان، خدمات تخلیه و بارگیری اموال تجارتی و ترانزیتی در ایستگاه خط آهن تورغندی خویش را طبق مزایده جهت جمع‌آوری عواید به اعلان مزایده سپرده و جلسه مزایده بعد از 11 . . .