فرصت‌های سرمایه‌گذاری

احداث شبکه خط آهن در مطابقت با پلان‌های انکشافی و عام‌المنفعه دولت جمهوري اسلامی افغانستان و اتصال آن به شبکه‌های خط آهن منطقوی و بین‌المللی یکی از اهداف مهم و استراتیژیک دولت جمهوری اسلامی افغانستان می‌باشد. در نتیجه، این شبکه‌های خط آهن زمینه توسعه و تحکیم روابط تجارتی، سیاحتی و اجتماعی به سطح ملی، منطقوی و بین‌المللی را مساعد ساخته، برای گسترش این روابط جهت عرضه بهتر خدمات سریع‌ ترانسپورتی و فراهم نمودن تسهیلات در زمینه حمل و نقل کالاهای تجارتی، و انتقال آسان مسافرین و سیاح‌ها به داخل  کشور و هم‌چنان به کشورهای منطقه و جهان به مثابه یک پل ارتباطی، نقش بسیار ارزشمند را ایفا می‌دارد.

فرصت‌های سرمایه‌گذاری مستقیم و غیر مستقیم از نظر تجاری، اقتصادی، محیط زیست و اجتماعی مورد بررسی قرار دارد، و انتظار می‌رود تا درین عرصه، درافغانستان ومنطقه،  حدود 20 میلیارد دالر امریکايي سرمایه‌گذاری صورت بگیرد. دولت جمهوری اسلامی افغانستان ممکن بودجه ویژه زیربنا را که از طرف کشورها و نهادهای مالی  چند جانبه منطقه حمایت می‌شود، را در نظر گیرد. یکی از چالش‌های عمده اداره خط آهن افغانستان، با وجود محدودیت‌های منابع کاری، درگیری‌های داخلی و افزایش تقاضاها، رسیدگی به مهلت‌های زمانی و ساختن خط آهن به استانداردهای بین‌المللی می‌باشد. اداره خط آهن افغانستان قصد دارد تا سال 2030 بیش از 5،000 کیلومتر خط آهن را با هزینه‌ای بالغ بر 16،777 میلیون دالر تعمیر نماید، که تدارک بودجه آن به عنوان یک چالش بزرگ در پیش است.

چین، که در پروژه OBOR علاقه‌مند است، منبع مهم بودجوی می‌باشد. سرمایه‌گذاری 100 میلیون دالری چین در افغانستان، در مقایسه با سرمایه گذاری آن در پاکستان (46 میلیارد دالر) و کشورهای آسیای مرکزی (31 میلیارد دالر) بسیار کم است و برای ارتقاء آن پیوستن به پروژه‌هایی که از OBOR پشتیبانی می‌کنند، نیاز است.