مرجع اطلاع رسانی

ارتباط با مرجع اطلاع‌ رسانی اداره مستقل خط آهن افغانستان

اداره مستقل خط آهن افغانستان، متعهد به پاسخگویی و شفافیت است. این اداره حاضر است که به شکایت و تقاضای اطلاعات شهروندان که در مطابقت به قانون رسانه‌های همگانی و قانون دسترسی به اطلاعات باشد، در اسرع زمان، پاسخ دهد.

شهروندان می‌توانند با دانلود و پرکردن «فورم شکایت» و «فورم تقاضای اطلاعات» از طریق این ایمیل آدرس (office@ara.gov.af) و شماره‌های درج شده، با مرجع اطلاع رسانی اداره در تماس شوند.

مرجع اطلاع رسانی اداره مستقل خط آهن افغانستان

مسوول اطلاع ‌رسانی: عبدالسمیع درانی، سخنگو و آمر نشرات اداره

شماره‌های تماس: ۰۹۲۹ ۲۳۲ ۲۰ (۰) ۹۳+  /  ۷۹۱۷۷۱۲۰۴  (۰) ۹۳+

ایمیل آدرس:  ara.officestaff@gmail.com 

فورم ها

همچنان اداره مستقل خط آهن تلاش می‌کند که معلومات، اطلاعات و گزارش‌های مرتبط به ساحه کار این اداره را، بر اساس خواست و  رهنمود کمیسیون دسترسی به اطلاعات، در ویب‌سایت و فسبوک اداره به نشر برساند.

ویب‌سایت اداره: https://ara.gov.af/

فسبوک اداره: https://www.facebook.com/AfghanistanRailwayAuthority/

تویتر اداره: @afghanrailway

قوانین و طرزالعمل‌ها