همه بست های خالی

چهارشنبه ۱۴۰۲/۷/۵ - ۱۷:۰
Background image

انجنیر برآورد ساحوی پروژه ها

 

لایحه وظایف پست‌های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

 

 

عنوان وظیفه:

انجنیر برآورد ساحوی پروژه ها

. . .
چهارشنبه ۱۴۰۲/۷/۵ - ۱۶:۵۴
Background image

انجنیر ساختمان پروژه

 

لایحه وظایف پست‌های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

 

 

عنوان وظیفه:

انجنیر ساختمان پروژه

. . .
چهارشنبه ۱۴۰۲/۷/۵ - ۱۶:۴۹

کابل-افغانستان

Background image

انجنیر ارتباطات و مخابرات

 

لایحه وظایف nTA

معلومات کلی بست

شماره اعلان بست:

 

عنوان وظیفه:

 انجنیر ارتباطات و مخابرات

بست:

NTA - 

. . .
چهارشنبه ۱۴۰۲/۷/۵ - ۱۶:۴۲

خط آهن، محصلین، اداره، ترانسپورت، وزارت، کاریابی، بست های خالی، وظیفه، خواف، هرات، متخصص، فا

Background image

 انجنیردیزاین خط

لایحه وظایف nTA

معلومات کلی بست

شماره اعلان بست:

 

عنوان وظیفه:

 انجنیردیزاین خط

بست:

قراردادی

وزارت . . .

یکشنبه ۱۴۰۲/۶/۵ - ۱۴:۳۱

کابل/هرات-افغانستان

Background image

متخصص تخنیکی پروژه فاز اول قطعه چهارم خط آهن خواف-هرات

هدف وظیفه:  کنترول، نظارت و مراقبت از تطبیق پروژه های ساختمانی مطابق مشخصات تخنیکی و شرایط قرارداد، مدیریت و جلوگیری از مصارف و زمان اضافی در پروژه ها، هماهنگی و ایجاد ارتباطات موثر با . . .

یکشنبه ۱۴۰۲/۶/۵ - ۱۴:۲۴

کابل-افغانستان

Background image

متخصص سیستم های دیجیتلی

هدف وظیفه : بهبود و بهینه سازی پروسه های کاری اداره با استفاده از فناوری های دیجیتلی (ایجاد، توسعه، پیاده سازی و بهینه سازی دیتابیس ها و سیستم های معلوماتی).

یکشنبه ۱۴۰۲/۶/۵ - ۱۴:۱۸

کابل-افغانستان

Background image

انجنیر جیودیزی و کارتوگرافی

هدف وظیفه: سروی مقدماتی و تخنیکی ، تثبیت مسیرپروژه‌ها و نقطه گذاری ارقام تهیه شده بعد از سروی پروژه ها، مطالعه ساحه از طریق  سیستم اطلاعات جغرافیائی، ترتیب و تنظیم گزارشات و ارایه آن به . . .

یکشنبه ۱۴۰۲/۶/۵ - ۱۴:۱۵

کابل_ افغانستان

Background image

انجنیر دیزاین سیگنالینگ و برق

هدف وظیفه: طرح و دیزاین سیستم های سیگنالینگ و برق ، تهیه و ترتیب اسناد پروژه وی شبکات سیگنالینگ و برق پروژه های خط آهن با در نظرداشت نورم ها و ستندردهای ملی و بین المللی.

یکشنبه ۱۴۰۲/۶/۵ - ۱۲:۲۸

کابل-افغانستان

Background image

انجنیر دیزاین پروژه

هدف وظیفه: تهیه و ترتیب برآورد بل احجام کار فزیکی و مصارف پروژه های خط آهن جهت تعیین و تثبیت قیمت احداث و اعمار پروژه ها با در نظر داشت نورم و ستندردهای ملی و بین المللی.

Pagination