همه بست های خالی

شنبه ۱۴۰۰/۵/۹ - ۱۰:۴۳

کابل_ افغانستان

Background image

مدیرعمومی محاسبه جنسی بست 4

هدف وظیفه: مدیریت، نظارت و بررسی از دفاتر جنسی و اسناد خریداری اجناس، اسناد موجودی، اجناس قید شده به جمع اشخاص، بیلانس فاضلات و بافیات و اجرای حواله های جنسی

شنبه ۱۴۰۰/۵/۹ - ۱۰:۴۳

کابل_ افغانستان

Background image

مدیر عمومی ترانسپورت بست 4 اعلان مجدد

هدف وظیفه: مدیریت، تنظیم و انسجام امور ترانسپورت و تخنیک وسایل اداره خط آهن.

شنبه ۱۴۰۰/۵/۹ - ۱۰:۲۹

کابل_ افغانستان

Background image

آمریت منابع بشری بست 3

هدف وظیفه: مدیریت امور نیازسنجی منابع بشری، ساختار و لایحه وظایف، استخدام، ارزیابی اجراآت، سوانح، ارتباطات کارکنان، نیازسنجی آموزشی و شکایات کارکنان

شنبه ۱۴۰۰/۵/۹ - ۱۰:۲۹

کابل_ افغانستان

Background image

آمربودجه بست 3 اعلان مجدد

هدف وظیفه: ترتیب و تنظیم پلان مالی بودجه عادی و انکشافی اداره در هماهنگی با بخشهای مختلف اداره، تقسیمات بودجه، دفاع بودجه عادی و انکشافی، اخذ تخصیصات بودجه منظور شده و طی مراحل قانونی . . .

شنبه ۱۴۰۰/۵/۹ - ۱۰:۲۹

کابل_ افغانستان

Background image

مدیر عمومی ارزیابی و اجراآت کارمندان بست 4

هدف وظیفه: تنظیم و تطبیق ارزیابی اجراآت کارکنان مرکزی و ولایتی اداره مطابق قانون کارکنان خدمات ملکی و طرزالعمل های مربوط بمنظور بلند بردن سطح کیفیت اجراآت و رشد استعدادها

شنبه ۱۴۰۰/۵/۹ - ۱۰:۷

کابل_ افغانستان

Background image

آمر اسناد و ارتباط بست 3 اعلان مجدد

هدف وظیفه: اداره و تنظیم امور دفتر، تکثیر، احکام، فرامین، مصوبات، دستورالعمل ها، لوایح و مقررات نافده و تامین ارتباطات  بین شعبات داخلی و محلی اداره و سایر ادارات دولتی و غیر دولتی دیگر . . .

چهارشنبه ۱۴۰۰/۴/۱۶ - ۱۳:۴۷

کابل_ افغانستان

Background image

متخصص ارشد هماهنگی و ارتباطات (قراردادی)

      هدف وظیفه: تامین ارتباط و هماهنگی برنامه‌های دفتر مقام اداره خط آهن با ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری، ریاست عمومی دفتر مقام عالی ریاست جمهوری، دفتر محترم شورای امنیت ملی، . . .

چهارشنبه ۱۴۰۰/۴/۱۶ - ۱۳:۲۶

کابل_ افغانستان

Background image

متخصص ارشد امور حقوقی (قراردادی)

هدف وظیفه: تشریح مواد قانونی و ارائه مشوره های حقوقی در اجراآت شفاف و قانونمند، همکاری در تحلیل گزارشات مطلوب و معیاری و سهمگیری فعال در تدوین قوانین، مقرره‏ها، نورماتیف‏ها، پالیسی‏ها و . . .

چهارشنبه ۱۴۰۰/۴/۱۶ - ۱۳:۱۸

کابل_ افغانستان

Background image

کارشناس ارشد تحلیل اقتصادی (قراردادی)

  هدف وظیفه: تحقیق، تحلیل و ارزیابی مالی و اقتصادی فعالیت های مرتبط با استراتیژی ها، پالیسی ها و پلان های اداره خط آهن افغانستان و ارائه طرح های پیشنهادی مبتنی بر اصول و اساسات علم . . .

Pagination