سازمان بین‌ الدولتی حمل‌ و نقل بین‌‌ المللی خط آهن  (OTIF)

OTIF

اوتیف(OTIF) یک سازمان مشترک بین‌الدولتی است که در زمینۀ حمل‌و‌نقل بین‌المللی خط آهن فعالیت دارد. این سازمان در سال 1893 میلادی تاسیس شد و قدیمی‌ترین سازمان بین‌المللی در این بخش محسوب می‌شود.

دفتر مرکزی اوتیف در شهر برن سویس موقعیت دارد و تا کنون 51 کشور، عضویت آن را کسب کرده‌اند. این سازمان تلاش می‌کند که قانون و مقررات یکسان خط آهن را جهت اتصال اروپا، آسیا و آفریقا تهیه و تدوین کند.

سازمان اوتیف از ابزارهای ساده و مؤثر برای ارتقاء، بهبود و تسهیل حمل‌ونقل بینالمللی خط آهن استفاده می‌کند و همچنان برای کشور‌های عضو شرایط همکاری قانونی و تخنیکی را فراهم می‌سازد.

اوتیف فعالیتش را در هماهنگی و همکاری نزدیک با اتحادیه اروپا، آژانس خط آهن اتحادیه اروپا، کمیته حمل‌ونقل خط آهن بین‌المللی (CIT)، اتحادیه بین‌المللی خط آهن (UIC)، سازمان همکاری خط آهن (OSJD) و سازمان ملل متحد، انجام می‌دهد.

کنوانسیون بین‌المللی کوتیف (COTIF)

سازمان اوتیف در راستا و رهنمود مفاد کنوانسیون بین‌المللی (COTIF) فعالیت دارد. کنوانسیون کوتیف در سال 1980 میلادی به وجود آمد و یکی از مهم‌ترین کنوانسیون‌های بین‌المللی حمل‌ونقل خط آهن می‌باشد.

این کنوانسیون، زمینۀ توسعۀ سیستم حمل‌و‌نقل از طریق خط آهن و تسهیلات ترانزیتی و ترانسپورتی را در سطح منطقه وجهان فراهم می‌کند.

همچنان یکی از اهداف عمدۀ کنوانسیون کوتیف، طرح و تطبیق قوانین و لوایح انتقالات بین‌المللی مسافرین و اموال از طریق خط آهن است.

کنوانسیون کوتیف داری ضمیمه‌های ذیل است:

  • قواعد یکسان حمل‌ونقل بین‌المللی ریلی مسافر (CIV)
  • قواعد یکسان حمل‌ونقل بین‌المللی ریلی بار (CIM)
  • مقررات حمل‌ونقل کالاهای خطرناک (RID)
  • قواعد یکسان استفاده از وسایط نقلیه در حمل‌ونقل بین‌المللی ریلی (CUV)
  • قواعد یکسان استفاده از تاسیسات زیربنایی در حمل‌ونقل ریلی (CUI)
  • قواعد یکسان معتبرسازی استندردهای تخنیکی و دستورالعمل‌های تخنیکی یکسان قابل اعمال برای وسایل نقلیه ریلی در حمل‌ونقل  (APTU)
  • قواعد یکسان پذیرش تخنیکی وسایل نقلیه ریلی در حمل‌ونقل بین‌المللی (ATMF)

عضویت افغانستان در (OTIF)  و (COTIF) و فواید آن

نخستین‌بار موضوع عضویت افغانستان در سازمان بین‌الدولتی اوتیف (OTIF) در سال 1394 در نشست سالانۀ این سازمان در تهران، از سوی رهبری اداره خط آهن افغانستان با رئیس عمومی این سازمان، مطرح شد.

در ادامه، در نشست شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان به تاریخ 12/5/1394 موضوع پیوستن کشور در (OTIF)  و (COTIF)  به بحث و بررسی گرفته شد.

سرانجام در 21 مارچ 2019، در جلسۀ اعضای اوتیف عضویت افغانستان در این سازمان و کنوانسیون بین‌المللی کوتیف به‌گونۀ رسمی پذیرفته شد.

افغانستان با عضویت در اوتیف، براساس قوانین بین‌المللی خط آهن می‌تواند به کشورهای عضو این سازمان در منطقه و جهان وصل شود که در نتیجه زمینۀ حمل‌ونقل کالا از طریق خط آهن به کشورهای مختلف از جمله ایران، ترکیه، اروپا و آب‌های گرم، مساعد شده است.

همچنان، افغانستان با هماهنگی سازمان اوتیف، می‌تواند زمینۀ واردات و صادرات کالا را، از طریق سازمان همکاری خط آهن (OSJD) که کشورهای شمال افغانستان عضو آن می باشند، فراهم سازد.

پیوستن افغانستان به سازمان اوتیف و کنواسیون کوتیف، اداره خط آهن کشور را قادر کرده است که براساس قوانین و مقررات این سازمان و قوانین بین المللی خط آهن، کالاهای خود را به بیش از 50 کشور عضو این سازمان وارد و صادر کند.

برای کسب معلومات بیشتر در مورد سازمان بین‌الدولتی اوتیف و کنواسیون بین‌المللی کوتیف و عضویت افغانستان در آن‌، به ویب‌سایت سازمان مذکور (https://otif.org/en/)مراجعه کنید.