انجنیر برآورد ساحوی پروژه ها

Kalimullah Sah…
چهارشنبه ۱۴۰۲/۷/۵ - ۱۷:۰
انجینر براود پروژها

Publish Date

Closing Date

Sorry...This form is closed to new submissions.

 

لایحه وظایف پست‌های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

 

 

عنوان وظیفه:

انجنیر برآورد ساحوی پروژه ها

 

بست:

NTAD1

 

وزارت یا اداره:

اداره خط آهن افغانستان

 

بخش مربوط:

ریاست ساختمان زیربناها

 

موقعیت بست:

 

 

تعداد پست:

1

 

گزارشده به:

انجنیر هماهنگ کننده پروژه و آمر نظارت پروژه ها

 

گزارش­گیر از:

 

 

کد بست:

 

 

تاریخ بازنگری:

01/05/1402

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هدف وظیفه: مدیریت، هماهنگی،کنترول و بررسی تخنیکی اسناد و احجام کار و برآورد های انجام شده با در نظر داشت نقشه ها، پلانهای تفصیلی و مشخصات تخنیکی پروژه ها

صلاحیت‌ها و مسئولیت‌های وظیفوی:

وظایف تخصصی:

 1. ترتیب و تهیه پلان کاری خویش در مطابقت با نیازمندی پروژه ها؛
 2. تهیه چک لیست ها به منظور بررسی و حصول اطمینان از اسناد مربوط به برآورد احجام در پروژه های خط آهن؛
 3. بررسی،مراقبت،کنترول و حصول اطمینان از محاسبات انجام شده در جریان پروژه مطابق نقشه های تائید شده؛
 4. برآورد احجام حقیقی انجام شده غرض محاسبه و سنجش مصارف  حقیقی امورات انجام شده در پروژه ؛
 5. بررسی، کنترول و یاداشت به شکل یومیه احجام حقیقی انجام شده پروژه مطابق بل احجام کار و نقشه های تائید شده؛
 6. کنترول و بررسی نقشه های As-built و تطبیق آن با احجام حقیقی انجام شده در پروژه؛
 7. بررسی و  برآورد احجام اضافه کاری، کم کاری و تثبیت و برآورد احجام کار اضافی پروژه نظر به ضرورت ساحوی؛
 8. سروی ساحوی و تثبیت احجام طبقات زیرسازی، روسازی خطوط آهن و احجام استرکچرهای پروژه؛
 9. ایجاد نقاط کنترولی( بینچ مارک) دقیق در ساحه به منظور تثبیت و محاسبه دقیق احجام کاری پروژه؛

وظایف مدیریتی:

   1. تهیه و ترتیب پلان کاری یومیه، هفته وار،ماهوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی  به منظور رسیدن به اهداف تعین شده پروژه؛
   2. ارایه گزارش یومیه، هفته وار،ماهوار،سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد ها مربوطه، بمنظور مطلع ساختن رهبری اداره؛
   3. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح و  رئیس مربوطه در مطابقت با قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود؛
   4. ترتیب و تطبیق برنامه های ارتقای ظرفیت در بخش برآورد برای کارمندان اداره در صورت نیاز؛

 

وظایف هماهنگی:

 • هماهنگی با تیم مراقبت کننده پروژه، شرکت قراردادی، قدمه های ولایتی، مدیر پروژه و ریاست مربوطه؛
 • هماهنگی و تامین ارتباط با بخش های مربوطه و سایر بخش های مرتبط جهت انسجام بهتر امور؛

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

رشته تحصیلی: داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس در یکی از رشته های: انجنیری خط آهن، انجنیری ساختمان های ترانسپوتی، انجنیری سیول، جیودیزی و به درجه بالاتر در رشته های متذکره ارجیحت داده میشود.

تجربه کاری: تجربه مرتبط به وظیفه ، حداقل شش سال برای لیسانس، پنج سال برای ماستر (با ارایه اسناد بر انجام کار) مرتبط به وظیفه در پروژه های بزرگ زیربنائی؛

مهارت­‌های لازم :

 • تسلط به یکی از زبان‌های رسمی (پشتو یا دری)
 •  تسلط به زبان انگلیسی( تحریر و تکلم )؛
 • مهارت‌های کمپوتری دربرنامه‌های مرتبط به وظیفه؛
 • داشتن تجربه در تهیه و ترتیب بل احجام کار پروژه ها؛
 • داشتن تجربه گسترده در برآورد مواد مورد ضرورت برای پروژه، تطبیق نقشه و سنجش احجام کارشده در پروژه ها ؛
 • آشنایی با آلات جیودیزی بشمولTotal Station ،Level ، جی پی ایس ، وغیره؛
 • رهنمود تسلیم دهی درخواست:
 • از تمام کاندیدان محترم تقاضا می‏گردد تا کاپی‌های خلص سوانح (cv)، سند تحصیلی تائید شده وزارت محترم تحصیلات عالی، سند تجربه کاری، قرارداد و تذکره خویش را در فارمت پی دی اف به ایمیل‌ آدرس‌ ذیل hr.recruitment@ara.gov.af ارسال نمایند و ھمچنان از تمام کاندیدان محترم تقاضا می‏گردد تا عنوان بست را در درخواست خویش ذکر نمایند.