لیدلوری

د سیمې او نړۍ له سوداګریزو او اقتصادي مرکزونو سره د نښلونې په موخه د اوسپنې پټلۍ د پرمختللې شبکې رامنځته کیدل، پراختیا او تنظیم چې وکولای شي په اغېزمنه توګه د افغانستان خلکو د اقتصادي پرمختګ، روغتیا، پوهنې او هوساینې په برخه کې مرسته وکړي او د خصوصي سکتور د پانګونې پرمختګ لامل شي او دغه راز وکولای شي د سیمه ییز امنیت او ثبات په برخه کې مرسته وکړي.