اعلان مجدد آمر احصائیه و معلومات

Sayed Zaher Mo…
شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ - ۱۳:۳۰
ara

Publish Date

Closing Date

Location

کابل افغانستان

Sorry...This form is closed to new submissions.

لایحه وظایف پست ­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

 

عنوان وظیفه:

آمر احصائیه و معلومات

بست:

3

وزارت یا اداره:

اداره خط آهن افغانستان

بخش مربوطه:

ریاست پالیسی و پلان

موقعیت پست:

کابل

تعداد پست:

1

گزارشده به:

رئیس پالیسی وپلان

گزارش­گیر از:

کارکنان تحت اثر (مطابق ساختار تشکیلاتی)

کد:

95-90-04-012

تاریخ بازنگری:

29/5/1398

 

هدف وظیفه: مدیریت، نظارت وانسجام تمام امور احصائیوی و تطبیق فعالیت ها، پروژه ها، پلان ها وپالیسی های اداره جهت تحقق اهداف متوقعه.


صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 1. ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه آمریت مربوطه در مطابقت با پلان عمومی ریاست، بمنظور رسیدن به اهداف تعیین شده اداره؛
 2. ایجاد یک سیستم جمع اوری و ثبت معلومات بطور منظم و ایجاد سیستم دیتابیس پایدار.
 3. تامین ارتباط و هماهنگی با نهادهای احصاییوی و تحقیقی جهت جلوگیری از تفاوت ارقام.
 4. جمع اوری ارقام و معلومات در مورد تطبیق پالیسی ها، پلان ها و برنامه های اداره بمنظور تشخیص  و اصلاح مشکلات و موانع آنها
 5. حصول نتایج فعالیت های  ترانزیتی، دست آوردهای زیربنایی ،پروژه های اقتصادی  این اداره
 6. طرح میکانیزم ها ورهنمود ها برای راه اندازی تحقیقات در موارد مهم موضوعات پالیسی های این اداره.
 7. راه اندازی تحقیقات در ساحات مختلف عرضه خدمات مدرن، پالیسی و غیره.
 8. ترتیب و تنظیم  ارقام و احصائیه های سویه  تحصیلی کارکنان وکارمندان خدمات ملکی این  اداره.
 9. اتخاذ تصامیم وطرح های لازم در رابطه به تطبیق پلان ها و پالیسی های مطروحه  و جمع اوری معلومات به  منظورتطبیق اهداف وپروگرام های معینه اداره.
 10. جمع آوری و توحید ارقام احصائیوی بدست امده از ریاست های مرکزی و  ولایتی جهت  ارسال به بخش های مربوطه .
 11. ایجاد میکانیزم سالم درقسمت جمع آوری معلومات وارقام احصائیوی از مراجع مربوطه مطابق طرزالعمل ها و رهنمودهای نافذه جهت توحید وارائه آن به مقام اداره؛
 12. انکشاف و انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینار ها و آموزش های جریان کار؛
 13. تنظیم اداره و مدیریت کارکنان تحت اثر؛
 14. ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های آمریت مربوطه، جهت تحقق اهداف متوقعه؛
 15. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت/ اداره مربوطه سپرده میشود.

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حداقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس در یکی از رشته های اقتصاد، اداره و تجارت، اداره عامه، احصائیه و اکونومتری، ریموت سنسنگ ویا سایر رشته های مرتبط و به درجه  تحصیلی بالاتر ارجحیت داده میشود.
 2. داشتن حد اقل دو سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه.
 3. تسلط به یکی از لسان های رسمی( پشتو یا دری) و آشنایی با لسان انگلیسی.
 4. مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

رهنمود تسلیم دهی درخواست:

اشخاص واجد شرایط می توانند فورم مخصوص درخواستی را از لینک ذیل یا از ریاست منابع بشری اداره خط آهن افغانستان  اخذ نماید و بعد از خانه پری به دفتر منابع بشری، اداره خط آهن افغانستان واقع سرک کابل-جلال آباد، مقابل مرکز تعلیمی اردوی ملی، کابل، افغانستان تسلیم و یا به  ایمیل آدرس  hr.ara.recruitment@gmail.com بفرستید.

نوت: لطفاً عنوان  بست مورد نظر را در عنوان یا subject ایمیل تحریر بدارید، در غیر آن درخواست شما مسترد خواهد شد.

Documents

برای دانلود فورم اینجا کلیک کیند