اعلان مجدد انجنیر هایدرولوجی

Sayed Zaher Mo…
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۶/۲۵ - ۹:۵۱
ARA

Publish Date

Closing Date

Location

کابل_ افغانستان

 

لایحه وظایف

عنوان وظیفه:

انجنیر هایدرولوجی

 

وزارت یا اداره:

اداره خط آهن افغانستان

 

موقعیت:

کابل

 

بخش

ریاست مطالعات و پروژه سازی

 

بست

4

 

گزارشدهی به

سر انجنیر دیزاین

 

گزارشگیری از

 

 

کود بست:

 

 

       

             

 

 

 

 

                                 

 

 

 

هدف وظیفه: برنامه ریزی و مدیریت نورم و ستندردهای هایدرولوجیکی مورد نیاز در احداث پروژه های خط آهن       ..............................................................................................................................................................

مسئولیت های وظیفوی:

 1. تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه بخش مربوطه در مطابقت با پلان عمومی جهت نیل به اهداف اداره.
 2. تجزیه و تحلیل دقیق ارقام و معلومات هایدرولوجیکی ساحوی پروژه های خط آهن.
 3. برنامه ریزی و مدیریت تیم های تحت اثر به منظور جمع آوری آمار و ارقام هایدولوجیکی مسیر پروژه های خط آهن.
 4. کنترول از کار سروی ساحه و تثبیت مسیر پل های پروژه های خط آهن، تعیین سطح آب های اعظمی، میل دریا و محاسبات هایدرولوجیکی در مقطع دریا.
 5. توانایی و همکاری لازم با تیم های ساحوی جهت جمع آوری معلومات و مطالعات هایدرولوژیکی پروژه های خط آهن .
 6. چک و کنترول فعالیت های انجام شده پروژه وی اعضای گروپ های کاری ساحوی جهت معیاری ساختن پروژه های خط آهن.
 7. دانش و مهارت های لازم در رابطه به کار تیمی با تمام کارمندان تحت اثر جهت پیشبرد هر چه بهتر و خوبتر امور مربوط مطالعات هایدرولوژیکی خط آهن.
 8. کزارشدهی از جریان پیشرفت امور مربوط به مطالعات هایدرولوژیکی به سر انجنیر دیزاین و آمر مربوطه.
 9. ارایه گزارش ماهوار، ربعوار و سالانه و حین ضرورت به مقامات ذیصلاح از فعالیت ها و دستاورد های ریاست مربوطه.
 10. برنامه ریزی، انکشاف و انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینارها و آموزش های جریان کار.
 11. اجرای سایر وظایف که از طرف سر انجنیر دیزاین، آمر و رئیس مربوطه مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

..............................................................................................................................................

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

مقتضیات حداقل برای احراز این بست در مواد(7 و 34)قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است.

 • درجه تحصیل:
 • داشتن حداقل سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های: انجنیری خط آهن، جیولوجی، هایدرولوجی و هایدروتخنیک به درجه تحصیلی بالاتر ارجحیت داده میشود.
 • تجربه لازمه:
 • داشتن حداقل یک سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه
 • مهارت های دیگر( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت و غیره)
 • مهارت های لازم در ارتباط به معلومات هایدرولوژی پروژه های خط آهن، اداره، مدیریت و ارتیاطات.
 • آشنائی با پروگرام های کمپیوتر مرتبط به وظیفه.
 • تسلط به یکی از زبان های رسمی (دری یا پشتو) و آشنائی به زبان انگلیسی.

رهنمود تسلیم دهی درخواست:

اشخاص واجد شرایط می توانند فورم مخصوص درخواستی را از لینک ذیل یا از ریاست منابع بشری اداره خط آهن افغانستان  اخذ نماید و بعد از خانه پری به دفتر منابع بشری، اداره خط آهن افغانستان واقع سرک کابل-جلال آباد، مقابل مرکز تعلیمی اردوی ملی، کابل، افغانستان تسلیم و یا به  ایمیل آدرس  hr.ara.recruitment@gmail.com بفرستید.

نوت: لطفاً عنوان  بست مورد نظر را در عنوان یا subject ایمیل تحریر بدارید، در غیر آن درخواست شما مسترد خواهد شد.

Documents

برای دانلود فورم اینجا کلیک کنید.