ریاست خط آهن آقینه

آقینه اندخوی


ریاست خط آهن آقینه، به هدف تأمین شرایط مصئون و دوامدار انتقال اموال تجارتی، مدیریت و رهبری امور بهره‌برداری، حفظ و مراقبت تأسیسات خط آهن آقینه، ارتقای مهارت‌های مسلکی کارمندان زیر اثر، تطبیق پلان‌های انکشافی و خدماتی اداره خط آهن، ایجاد شده است.

این ریاست نظر به تشکیل منظور شده سال 1399  دارای یک بست 2، دو بست 3، نه بست 4، پانزده بست 5، سه بست 6، چهار بست 7، دو بست 8  است که مجموعا 36 بست می‌باشد.

اهمیت اتصالی و اقتصادی خط آهن آقینه - اندخوی

خط آهن آقینه، افغانستان را به شبکه خط آهن بین‌المللی کشور ترکمنستان متصل کرده و در حال حاضری یکی از مسیرهای مهم تجارتی و ترانزیتی افغانستان با کشورهای منطقه می‌باشد.

روزانه هزاران تُن اموال تجارتی، مشمول مواد غذایی، نفتی، ساختمانی، تولیدات و محصولات زراعتی، از طریق این خط آهن میان افغانستان و کشورهای مختلف آسیایی انتقال می‌یابد.

آقینه- اندخوی

این پروژه در سال ۱۳۹۵ به طول ۶ کیلومتر از سوی کشور ترکمنستان ساخته و توسط روسای جمهور افغانستان و ترکمنستان افتتاح و به بهره‌برداری سپرده شد.

نظر به اهمیت اقتصادی و اتصالی این پروژه، طی سال‌های اخیر، اداره خط آهن افغانستان آن را توسعه داده، به‌شمول احداث ۱۰ کیلومتر خط آهن فرعی، امکانات و تأسیسات تخلیه و بارگیری را در ایستگاه آقینه، فراهم نمود.

در سال ۱۳۹۹،۳۰ کیلومتر خط جدید (خط آهن آقینه اندخوی) نیز از بودجه انکشافی اداره خط آهن، در امتداد این پروژه احداث شد که بندر آقینه را به شهر اندخوی ولایت فاریاب وصل کرده است.

هم‌چنان، ایستگاه خط آهن آقینه در سال‌های اخیر توسعه داده شده و ایستگاه خط آهن اندخوی نیز در حال ساخت است که با تکمیل آن ظرفیت تخلیه‌وبارگیری و امکانات انتقالات از این مسیر افزایش چشم‌گیر می‌یابد.

وظایف، صلاحیت‌ها و مسئولیت‌های کاری ریاست خط آهن آقینه:

حفظ و مراقبت داومدار


برنامه‌ریزی و توظیف نیروی کاری در بخش‌های مختلف خطوط آهن و حصول اطمینان از در دسترس بودن آن‌ها در اوقات مختلف برای فعال نگهداشتن شبکه‌ خط آهن؛ شناسایی مشکلات ایمنی و محافظتی در استیشن‌ها و مسیرهای خطوط آهن؛ مدیریت و نظارت از امور مربوطه به حفظ و مراقبت، بهره‌برداری خط آهن و استیشن‌های مربوط؛  بررسی و حصول اطمینان از فعال بودن تجهیزات بخش‌های خدمات تخنیکی( ورکشاپ‌های تخنیکی، پارکینگ وسایط حمل و نقل)؛ حصول اطمینان از مدیریت سالم، استخدام، تشویق، ترغیت، آموزش و انکشاف مهارت‌های کارکنان؛ مدیریت و نظارت از ارایه خدمات معیاری و به موقع به مشتریان و جلب اعتماد آن‌ها؛ برنامه‌ریزی، انکشاف و انتقال مهارت‌های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ‌ها، سمینارها و آموزش‌های جریان کار؛ حصول اطمینان از تأمین ارتباط و هماهنگی شرکت‌های ترانسپورتی، حمل و نقل و سایر سهم‌داران به منظور انتقال به موقع کالاهای تجارتی؛ مدیریت و نظارت از تطبیق پلان‌های عملیاتی ساحوی و شاخص‌های تعیین شده در مطابقت با اهداف استراتیژیک اداره؛ مدیریت و رهبری امور مربوط به قطارها در استیشن‌ها و مسیرهای خطوط آهن به شکل روزانه به منظور ارائه خدمات بهتر طبق پلان‌های منطقوی مربوطه؛ تحقق اهداف و برنامه‌های استراتژی صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحه کاری مربوطه؛ حصول اطمینان از استفاده درست و دقیق وسایل و تجهیزات ایمنی جهت جلوگیری از خطرات احتمالی در خطوط آهن؛ تأمین ارتباط و هماهنگی با بخش‌های مرکزی اداره جهت انجام بهتر امور و ارتباط با ادارات مختلف و سکتور خصوصی و انسجام امور؛ ارزیابی اجراآت و عملکردهای تمام کارکنان تحت اثر مطابق قانون کارکنان خدمات ملکی در هماهنگی با ریاست منابع بشری اداره.