مدیرعمومی محاسبه جنسی بست 4

Sayed Zaher Mo…
شنبه ۱۴۰۰/۵/۹ - ۱۰:۴۳
ARA

Publish Date

Closing Date

Location

کابل_ افغانستان

Sorry...This form is closed to new submissions.

 

لایحه وظایف بست­ های خدمات ملکی

معلومات کلی بست

شماره اعلان بست:

 

 

عنوان وظیفه:

مدیرعمومی محاسبه جنسی

 

بست:

۴

 

وزارت یا اداره:

اداره خط آهن افغانستان

 

بخش مربوطه:

آمریت خدمات

 

موقعیت بست:

کابل

 

تعداد بست:

۱

 

گزارشدهی به :

آمر خدمات

 

گزارش­گیر از:

 

 

کود بست:

 

 

تاریخ بازنگری:

 

 

       

هدف وظیفه: مدیریت، نظارت و بررسی از دفاتر جنسی و اسناد خریداری اجناس، اسناد موجودی، اجناس قید شده به جمع اشخاص، بیلانس فاضلات و بافیات و اجرای حواله های جنسی

مسئولیت های وظیفوی:

 • ترتیب پلان کاری در مطابقت با پلان عمومی آمریت به منظور نیل به اهداف تعیین شده اداره
 • نظارت از تصفیه حسابات معتمدین پول سردستی و طور تحویل غرض صحت بودن اجراآت؛
 • ثبت و قید اجناس خریداری و مساعدت شده از موسسات کمک کننده به اداره جهت جمع و قید به بخش مربوط؛
 • تنظیم اندازه ذخایر با در نظر داشت ضرورت پیشبینی شده به منظور استفاده بهتر در اوقات ضرورت؛
 •  حصول اطمینان از حفظ و نگهداشت اموال و مواد مطابق نورم های تحویل خانه ها بخاطر جلوگیری از اتلاف اموال؛
 • نظارت از تشرح و جمع و قید اموال و مواد خریداری و مساعدت شده بخاطر شفافیت در امور اداره؛
 • ترتیب رهنمود ها و طرزالعمل ها جهت سهولت در امور محاسبه جنسی مطابق قانون؛
 • اطمینان ازتشریح و جمع و قید اموال و مواد خریداری و مساعدت شده جهت شفافیت اجراآت یومیه؛
 •  حصول اطمینان از حفظ و نگهداشت اموال و مواد مطابق نورم های تحویل خانه به منظور جلوگیری از اتلاف اموال؛
 • ارایه معلومات از اجناس موجود در تحویل خانه ها به منظور جلوگیری از تهیه مجدد آن.
 • اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

..................................................................................................................................................................................................................................................................................

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

مقتضیات حد اقل برای این بست در ماده (7) و (8) قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است.

 1. درجه تحصیل: :

داشتن سند تحصیلی حداقل فوق بکلوریا به درجه تحصیلی بالاتر ترجیح داده میشود.

 1. تجارب لازمه :

داشتن یک سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه.

 1. مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت،آموزش های داخل خدمت و غیره ) :

آشنایی با پروگرام های کمپیوتر ( ورد، اکسیل ) و قانون تدارکات.

توانایی در مدیریت، کنترول و ارتباطات را داشته باشد.

تسلط به یکی از زبان های رسم کشور ( دری یا پشتو )

رهنمود تسلیم دهی درخواست:

اشخاص واجد شرایط می توانند فورم مخصوص درخواستی را از لینک ذیل یا از ریاست منابع بشری اداره خط آهن افغانستان  اخذ نماید و بعد از خانه پری به دفتر منابع بشری، اداره خط آهن افغانستان واقع سرک کابل-جلال آباد، مقابل مرکز تعلیمی اردوی ملی، کابل، افغانستان تسلیم و یا به  ایمیل آدرس hr.recruitment@ara.gov.af  بفرستند.

نوت: لطفاً عنوان  بست مورد نظر را در عنوان یاsubject  ایمیل تحریر بدارید، در غیر آن درخواست شما مسترد خواهد شد.

Documents

برای دانلود فورم درخواستی اینجا کلیک کنید!